352-0508/02 – Operační systémy a programování (OSaP)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětuIng. David Fojtík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Fojtík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ74 Ing. David Fojtík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavní cíle předmětu jsou: - vštípit studentům znalosti z oblasti vnitřní architektury moderních operačních systémů tak, aby byly schopni analyzovat a řešit problémy vzniklé při provozu různých aplikací a služeb, - naučit navrhovat, vyvíjet a tvořit nízkoúrovňový software s úzkou vazbou na hardware a vnitřní mechanizmy operačního systému. Studenti tak získají: - Profesionální přistup k tvorbě programových modulů nízkoúrovňového charakteru s úzkou vazbou k hardwaru. - Hluboké znalosti vnitřních mechanizmů a principů činností programů. - Přehled v architekturách operačních systémů a řešených problémech ohledně správy procesů, virtuální paměti, přístupových práv, nároků na reálný čas apod. - Analytické schopnosti odhalovat problémy spjaté s provozem softwarových řešení na moderních operačních systémech. - Plně využívat schopnosti programového jazyka ANSI/ISO C.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět Operační systémy a programování vznikl jako reakce na požadavky ze strany zaměstnavatelů, které jsou kladeny na absolventy oborů zaměřených nebo úzce spja-tých s výpočetní technikou především však z oblasti automatizace. U těchto absolventů se mimo jiné předpokládá znalost nízkoúrovňového programování a v souvislosti s tím i povědomí o architektuře Operačních systémů. Hlavní náplní je seznámit studenty se strukturami a obecnými interními mechani-zmy moderních operačních systémů a se základy programování v jazyce C. Na před-mět navazuje celá řada jiných, které získané znalosti především z jazyka C vyžadují. Výuka je rozdělena na dvě části: 1. programování v jazyce ANSI C, 2. architektura operačních systémů. První část se věnuje problematice programování v jazyce C na úrovni tvorby konzolo-vých aplikací, tedy aplikací které nemají své vlastní grafické rozhraní a s uživatelem komunikují pouze prostřednictvím textové konzoly (terminálu). Výuka se tak zaměřuje na principy tvorby algoritmů v jazyce C. Druhá část se zabývá architekturou operačních systémů. Ve své podstatě jde o výběr nejdůležitějších kapitol z oblasti architektury operačních systémů jejíž cílem je objasnit jak vlastně operační systém funguje.

Povinná literatura:

FOJTÍK, D. Operační systémy a programování. [online]. VŠB – VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2007, 1.vydání, 304 stran. Dostupné z URL: http://vyuka.fs.vsb.cz/ ISBN 978-80-248-1510-7.

Doporučená literatura:

HEROUT, P. Učebnice jazyka C. České Budějovice, nakladatelství KOPP, září 2004, IV. přepracované vydání, ISBN 80-7232-220-6, 280 stran. JEFFREY, R. 1997. Windows pro pokročilé a experty. Brno: Computer Press, 1997. ISBN 80-85896-89-3. KAČMÁŘ, D. - FARANA, R. Vybrané algoritmy zpracování informací. Ostrava, VŠB- TU 1996. 136 s. ISBN 80-7078-398-2. KAČMÁŘ, D. - Pustka, M. Operační systém UNIX. VŠB - TU, Interní učební text, Ostrava 1996. KAČMÁŘ, D. Programujeme .NET aplikace ve Visual Studiu .NET. Computer Press, Praha 2001. ISBN 80-7226-569-5. KADLEC, V.: Učíme se programovat v jazyce C. Praha: Computer Press, 2002, ISBN 80-7226-715-9. KOLEKTIV AUTORŮ. LINUX Dokumentační projekt. Praha: Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-114-2. dostupné také z http://www.cpress.cz/knihy/linux/ SILBERSCHATZ, A. GALVIN, P. GAGNE, G. OPERATING SYSTEM CONCEPTS SIXTH EDITION. NEW YORK: JOHN WILEY & SONS, INC, 2002, ISBN 0-471-41743-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Každý student obdrží individuální zadání pro vypracování programu v jazyce C (k dispozici je cca 50 typů zadání). Vypracovaný program je hodnocen individuálně nejen po funkční stránce, ale především na úrovni vlastního zdrojového textu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hardware z pohledu programátora 2. Základní elementy jazyka c a terminálový (konzolový) vstup a výstup 3. Řízení toku programu 4. Preprocesor jazyka c 5. Tvorba vlastních funkcí a oddělený překlad 6. Práce s textovými a binárními soubory 7. Práce s ukazateli a jednorozměrná pole 8. Vícerozměrná pole, řetězce a Struktury 9. Výčtové typy, uniony a tvorba seznamů 10. Bitová aritmetika a bitové pole. Programování jednočipů. 11. Úvodem do operačních systémů a jejich architektur 12. Správa procesů víceúlohových operačních systémů 13. Správa paměti víceúlohových operačních systémů 14. Bezpečnostní podsystém a operační systémy reálného času

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku