352-0508/02 – Operační systémy a programování (OSaP)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětuIng. David Fojtík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Fojtík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ74 Ing. David Fojtík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavní cíle předmětu jsou: - vštípit studentům znalosti z oblasti vnitřní architektury moderních operačních systémů tak, aby byly schopni analyzovat a řešit problémy vzniklé při provozu různých aplikací a služeb, - naučit navrhovat, vyvíjet a tvořit nízkoúrovňový software s úzkou vazbou na hardware a vnitřní mechanizmy operačního systému. Studenti tak získají: - Profesionální přistup k tvorbě programových modulů nízkoúrovňového charakteru s úzkou vazbou k hardwaru. - Hluboké znalosti vnitřních mechanizmů a principů činností programů. - Přehled v architekturách operačních systémů a řešených problémech ohledně správy procesů, virtuální paměti, přístupových práv, nároků na reálný čas apod. - Analytické schopnosti odhalovat problémy spjaté s provozem softwarových řešení na moderních operačních systémech. - Plně využívat schopnosti programového jazyka ANSI/ISO C. - Programovat v jazyce C# v prostředí MS Windows s využitím platformy .NET.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět Operační systémy a programování vznikl jako reakce na požadavky ze strany zaměstnavatelů, které jsou kladeny na absolventy oborů zaměřených nebo úzce spjatých s výpočetní technikou především však z oblasti automatizace. U těchto absolventů se mimo jiné předpokládá znalost nízkoúrovňového programování a v souvislosti s tím i povědomí o architektuře Operačních systémů. Hlavní náplní je seznámit studenty se strukturami a obecnými interními mechanizmy moderních operačních systémů a se základy programování v jazyce C a C#. Na předmět navazuje celá řada jiných, které získané znalosti především z jazyka C vyžadují. Výuka je rozdělena na dvě části: 1. programování v jazyce ANSI C a C#, 2. architektura operačních systémů.

Povinná literatura:

FOJTÍK, D. Operační systémy a programování. [online]. VŠB – VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2007, 1.vydání, 304 stran. Dostupné z URL: http://vyuka.fs.vsb.cz/ ISBN 978-80-248-1510-7.

Doporučená literatura:

HEROUT, P. Učebnice jazyka C. České Budějovice, nakladatelství KOPP, září 2004, IV. přepracované vydání, ISBN 80-7232-220-6, 280 stran. SILBERSCHATZ, A. GALVIN, P. GAGNE, G. Operating system concepts. New York: John Wiley & Sons, Inc. 2019, ISBN 978-1-118-06333-0 KAČMÁŘ, D. Programujeme .NET aplikace ve Visual Studiu .NET. Computer Press,Praha 2001. ISBN 80-7226-569-5. HANÁK, J. 2009. C# 3.0: programování na platformě .NET 3.5. Brno: Zoner Press. ISBN 978-80-7413-046-5. KADLEC, V.: Učíme se programovat v jazyce C. Praha: Computer Press, 2002, ISBN 80-7226-715-9. KOLEKTIV AUTORŮ. LINUX Dokumentační projekt. Praha: Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-114-2. dostupné také z http://www.cpress.cz/knihy/linux/ KERNIGHAN, BRIAN W. A DENNIS M. RITCHIE, 2006. Programovací jazyk C. Brno: Computer Press. ISBN 80-251-0897-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Každý student obdrží individuální zadání pro vypracování programu v jazyce C (k dispozici je cca 50 typů zadání). Vypracovaný program je hodnocen individuálně nejen po funkční stránce, ale především na úrovni vlastního zdrojového textu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hardware z pohledu programátora 2. Základní elementy jazyka c a terminálový (konzolový) vstup a výstup 3. Řízení toku programu 4. Preprocesor jazyka c 5. Tvorba vlastních funkcí a oddělený překlad 6. Práce s textovými a binárními soubory 7. Práce s ukazateli a jednorozměrná pole 8. Vícerozměrná pole, řetězce a Struktury 9. Výčtové typy, uniony a tvorba seznamů 10. Bitová aritmetika a bitové pole. Programování jednočipů. 11. Úvodem do operačních systémů a jejich architektur 12. Správa procesů víceúlohových operačních systémů 13. Správa paměti víceúlohových operačních systémů 14. Bezpečnostní podsystém a operační systémy reálného času

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Studenti absolvují dva on-line testy a vypracují individuálně zadaný program.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Podmínkou je absolvovat dva testy a do konce zkouškového odevzdat a obhájit vypracovaný program podle zadání.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2013/2014 letní