352-0508/03 – Operační systémy a programování (OSaP)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětuIng. David Fojtík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Fojtík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ74 Ing. David Fojtík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavní cíle předmětu jsou: - vštípit studentům znalosti z oblasti vnitřní architektury moderních operačních systémů tak, aby byly schopni analyzovat a řešit problémy vzniklé při provozu různých aplikací a služeb, - naučit navrhovat, vyvíjet a tvořit nízkoúrovňový software s úzkou vazbou na hardware a vnitřní mechanizmy operačního systému. Studenti tak získají: - Profesionální přistup k tvorbě programových modulů nízkoúrovňového charakteru s úzkou vazbou k hardwaru. - Hluboké znalosti vnitřních mechanizmů a principů činností programů. - Přehled v architekturách operačních systémů a řešených problémech ohledně správy procesů, virtuální paměti, přístupových práv, nároků na reálný čas apod. - Analytické schopnosti odhalovat problémy spjaté s provozem softwarových řešení na moderních operačních systémech. - Plně využívat schopnosti programového jazyka ANSI/ISO C. - Programovat v jazyce C# v prostředí MS Windows s využitím platformy .NET.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět Operační systémy a programování vznikl jako reakce na požadavky ze strany zaměstnavatelů, které jsou kladeny na absolventy oborů zaměřených nebo úzce spjatých s výpočetní technikou především však z oblasti automatizace. U těchto absolventů se mimo jiné předpokládá znalost nízkoúrovňového programování a v souvislosti s tím i povědomí o architektuře Operačních systémů. Hlavní náplní je seznámit studenty se strukturami a obecnými interními mechanizmy moderních operačních systémů a se základy programování v jazyce C a C#. Na předmět navazuje celá řada jiných, které získané znalosti především z jazyka C vyžadují. Výuka je rozdělena na dvě části: 1. programování v jazyce ANSI C a C#, 2. architektura operačních systémů.

Povinná literatura:

FOJTÍK, D. Operační systémy a programování. [online]. VŠB – VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2007, 1.vydání, 304 stran. Dostupné z URL: http://vyuka.fs.vsb.cz/ ISBN 978-80-248-1510-7.

Doporučená literatura:

HEROUT, P. Učebnice jazyka C. České Budějovice, nakladatelství KOPP, září 2004, IV. přepracované vydání, ISBN 80-7232-220-6, 280 stran. SILBERSCHATZ, A. GALVIN, P. GAGNE, G. Operating system concepts. New York: John Wiley & Sons, Inc. 2019, ISBN 978-1-118-06333-0 KAČMÁŘ, D. Programujeme .NET aplikace ve Visual Studiu .NET. Computer Press,Praha 2001. ISBN 80-7226-569-5. HANÁK, J. 2009. C# 3.0: programování na platformě .NET 3.5. Brno: Zoner Press. ISBN 978-80-7413-046-5. KADLEC, V.: Učíme se programovat v jazyce C. Praha: Computer Press, 2002, ISBN 80-7226-715-9. KOLEKTIV AUTORŮ. LINUX Dokumentační projekt. Praha: Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-114-2. dostupné také z http://www.cpress.cz/knihy/linux/ KERNIGHAN, BRIAN W. A DENNIS M. RITCHIE, 2006. Programovací jazyk C. Brno: Computer Press. ISBN 80-251-0897-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2x písemný test 1x program Každý student obdrží individuální zadání pro vypracování programu. Vypracovaný program je hodnocen individuálně nejen po funkční stránce, ale především na úrovni vlastního zdrojového textu.

E-learning

https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Studenti by měli znát základy programování v jazyce C a význam jednotlivých komponent počítačového hardwaru na úrovni předmětu Počítačové systémy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Shrnutí základů jazyka C 2. Preprocesor jazyka c, tvorba vlastních funkcí a oddělený překlad 3. Práce s textovými a binárními soubory 4. Práce s ukazateli a jednorozměrná pole 5. Vícerozměrná pole, řetězce a Struktury 6. Výčtové typy, uniony a tvorba seznamů, bitové pole. 7. Úvod do jazyka C# a platform .NET 8. Základy objektově orientovaného programování 9. Programování Windows aplikací I (Windows forms, WPF) 10. Programování Windows aplikací II (pokročilé ovládací prvky, menu, nástrojové panely) 11. Úvodem do operačních systémů a jejich architektur 12. Správa procesů víceúlohových operačních systémů 13. Správa paměti víceúlohových operačních systémů 14. Bezpečnostní podsystém a operační systémy reálného času

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Student musí vytvořit individuálně zadaný program a absolvovat dva testy znalostí.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: The condition is to pass two tests and by the end of the exam period to submit and defend the developed program according to the assignment.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní