352-0508/04 – Operační systémy a programování (OSaP)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětuIng. David Fojtík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Fojtík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ74 Ing. David Fojtík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavní cíle předmětu jsou: - vštípit studentům znalosti z oblasti vnitřní architektury moderních operačních systémů tak, aby byly schopni analyzovat a řešit problémy vzniklé při provozu různých aplikací a služeb, - naučit navrhovat, vyvíjet a tvořit nízkoúrovňový software s úzkou vazbou na hardware a vnitřní mechanizmy operačního systému. Studenti tak získají: - Profesionální přistup k tvorbě programových modulů nízkoúrovňového charakteru s úzkou vazbou k hardwaru. - Hluboké znalosti vnitřních mechanizmů a principů činností programů. - Přehled v architekturách operačních systémů a řešených problémech ohledně správy procesů, virtuální paměti, přístupových práv, nároků na reálný čas apod. - Analytické schopnosti odhalovat problémy spjaté s provozem softwarových řešení na moderních operačních systémech. - Plně využívat schopnosti programového jazyka ANSI/ISO C. - Programovat v jazyce C# v prostředí MS Windows s využitím platformy .NET.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět Operační systémy a programování vznikl jako reakce na požadavky ze strany zaměstnavatelů, které jsou kladeny na absolventy oborů zaměřených nebo úzce spjatých s výpočetní technikou především však z oblasti automatizace. U těchto absolventů se mimo jiné předpokládá znalost nízkoúrovňového programování a v souvislosti s tím i povědomí o architektuře Operačních systémů. Hlavní náplní je seznámit studenty se strukturami a obecnými interními mechanizmy moderních operačních systémů a se základy programování v jazyce C a C#. Na předmět navazuje celá řada jiných, které získané znalosti především z jazyka C vyžadují. Výuka je rozdělena na dvě části: 1. programování v jazyce ANSI C a C#, 2. architektura operačních systémů.

Povinná literatura:

FOJTÍK, D. Operační systémy a programování. [online]. VŠB – VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2007, 1.vydání, 304 stran. Dostupné z URL: http://vyuka.fs.vsb.cz/ ISBN 978-80-248-1510-7.

Doporučená literatura:

HEROUT, P. Učebnice jazyka C. České Budějovice, nakladatelství KOPP, září 2004, IV. přepracované vydání, ISBN 80-7232-220-6, 280 stran. SILBERSCHATZ, A. GALVIN, P. GAGNE, G. Operating system concepts. New York: John Wiley & Sons, Inc. 2019, ISBN 978-1-118-06333-0 KAČMÁŘ, D. Programujeme .NET aplikace ve Visual Studiu .NET. Computer Press,Praha 2001. ISBN 80-7226-569-5. HANÁK, J. 2009. C# 3.0: programování na platformě .NET 3.5. Brno: Zoner Press. ISBN 978-80-7413-046-5. KADLEC, V.: Učíme se programovat v jazyce C. Praha: Computer Press, 2002, ISBN 80-7226-715-9. KOLEKTIV AUTORŮ. LINUX Dokumentační projekt. Praha: Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-114-2. dostupné také z http://www.cpress.cz/knihy/linux/ KERNIGHAN, BRIAN W. A DENNIS M. RITCHIE, 2006. Programovací jazyk C. Brno: Computer Press. ISBN 80-251-0897-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2x písemný test (20 a 30 bodů) 1x program (50 bodů) Každý student obdrží individuální zadání pro vypracování programu. Vypracovaný program je hodnocen individuálně nejen po funkční stránce, ale především na úrovni vlastního zdrojového textu.

E-learning

https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Studenti by měli znát základy programování v jazyce C a význam jednotlivých komponent počítačového hardwaru na úrovni předmětu Počítačové systémy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Shrnutí základů jazyka C 2. Preprocesor jazyka c, tvorba vlastních funkcí a oddělený překlad 3. Práce s textovými a binárními soubory 4. Práce s ukazateli a jednorozměrná pole 5. Vícerozměrná pole, řetězce a Struktury 6. Výčtové typy, uniony a tvorba seznamů, bitové pole. 7. Úvod do jazyka C# a platform .NET 8. Základy objektově orientovaného programování 9. Programování Windows aplikací I (Windows forms, WPF) 10. Programování Windows aplikací II (pokročilé ovládací prvky, menu, nástrojové panely) 11. Úvodem do operačních systémů a jejich architektur 12. Správa procesů víceúlohových operačních systémů 13. Správa paměti víceúlohových operačních systémů 14. Bezpečnostní podsystém a operační systémy reálného času

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná. Tolerují se pouze dvě neúčasti za semestr. V rámci cvičení studenti absolvují dva on-line testy a vypracují individuálně zadaný program.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Podmínkou je účast na jednotlivých cvičení, absolvovat oba testy a do konce zkouškového odevzdat a obhájit vypracovaný program podle zadání. V době konání testů je účast povinná i pro studenty s ISP.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.