352-0509/02 – Semestrální projekt I (SPI)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Landryová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN25 doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zlepšit schopnost studentů samostatné prezentace výsledků formou PowerPoint prezentace a písemného protokolu. Studenti v předmětu řeší individuálně zadané projekty.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Úloha a význam Semestrálních projektů. Metodika výzkumně-vývojové práce. Informační zdroje (časopisy, knižní publikace, sborníky, elektronická media, Internet). Metodika tvorby technických zpráv. Označování měřicích a řídicích obvodů dle normy ČSN 18 060. Citace publikací dle norem ČSN a ISO. Základy multimediální prezentace odborné problematiky. Programová podpora zpracování technických zpráv a jejich veřejné prezentace.

Povinná literatura:

ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha : Český normalizační institut, 2007. 48 s. DOLEŽAL, Jan, Branislav LACKO a Pavel MÁCHAL, 2012. Projektový management podle IPMA. 2. Praha: Grada Publishing. ISBN 9788024780344. FLEMING, W. Quentin a Joel M. KOPPELMAN, 2016. Earned Value Project Management - Fourth Edition. 4. Project Management Institute: Project Management Institute. ISBN 1935589415.

Doporučená literatura:

ČSN ISO 2145 (01 0184) Dokumentace : Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha : Český normalizační institut, 1997. 6 s. ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace : Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha : Český normalizační institut, 1997. 24 s. ČSN ISO 31-0 Veličiny a jednotky. Část 0 : Všeobecné zásady. Praha : Český normalizační institut, 1994. 24 s. ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace : Bibliografické citace : Obsah, forma a struktura. Praha : Český normalizační institut, 1996. 32 s. ČSN ISO 690-2 (01 0197)Bibliografické citace : Část 2 : Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha : Český normalizační institut, 2000. 24 s. ČSN ISO 214 (01 0148). Dokumentace : Abstrakty pro publikace a dokumentaci. Praha : Český normalizační institut, 2001. 16 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Pravidelné konzultace s vedoucím diplomové práce k věcné části práce a s vedoucím Semestrálního projektu k formální části práce.

E-learning

Prezentace a úkoly uloženy v LMS.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Student musí připravit prezentaci dosažených výsledků a textovou část projektu, které obhajuje před komisí.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s problematikou a obsahem předmětu, laboratorním řádem, bezpečnostními předpisy, kreditním systémem předmětu, termíny zpracování projektu SP I. Úloha a význam semestrálních projektů. 2. Metodika výzkumně-vývojové práce. Informační zdroje (časopisy, knižní publikace, sborníky, elektronická media, Internet). Příprava zadání SP I a zadání diplomové práce ve spolupráci s vedoucím DP. 3. Metodika tvorby technických zpráv. Označování měřicích a řídicích obvodů dle normy ČSN 18 060. Citace publikací dle norem ČSN a ISO. Vyhledávání informačních zdrojů (rešerše, elektronická media, Internet, patentová literatura). 4. Příprava (kontrola) zpracování zadání SP I a diplomové práce. Doporučené označování veličin, a zkratek v oblasti automatizace a informatiky. Citace internetovských pramenů dle norem ČSN a ISO. 5. Zpracování a konzultace Semestrálního projektu I - první individuální prezentace dílčí části SP I. 6. Individuální řešení zadaného tématu dle specifikace diplomové práce a zadání SP I. 7. Zpracování a konzultace Semestrálního projektu I. 8. Zpracování a konzultace Semestrálního projektu I. 9. Zpracování a konzultace Semestrálního projektu I. 10. Zpracování a konzultace Semestrálního projektu I. 11. Formy prezentace projektů s využitím MS PowerPoint. 12. Zpracování a konzultace Semestrálního projektu I - druhá individuální prezentace dílčí části SP I. 13. Zpracování a konzultace Semestrálního projektu I. 14. Prezentace výsledků Semestrálního projektu I - písemná zpráva a prezentace. Klasifikovaný zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100 (100) 51 3
        obhajoba projektu Projekt 100  51
Rozsah povinné účasti: Definována v dokumentu univerzity platné pro všechny studenty: "STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH"

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění termínovaných úkolů v systému LMS. Student musí připravit textovou část projektu, kterou schvaluje vedoucí ZP a garant předmětu SPI.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní