352-0510/01 – Optimalizace (OS)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKU52 Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
VIT60 prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu Optimalizace je seznámit studenty s metodami statické a dynamické optimalizace. Student by měl být schopen sestavit účelovou funkci a navrhnout metodu řešení. V oblasti dynamické optimalizace student bude schopen navrhnou takové řízení nelineárních systémů, které bude optimální z různých hledisek, např. časového, energetického aj.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu Optimalizace systémů je seznámení posluchačů s problematikou statické a dynamické optimalizace s důrazem na současné metody a využití v teorii automatického řízení.

Povinná literatura:

KUSYN, J., VÍTEČEK, A., SMUTNÝ, L.: Teorie řízení. Statická optimalizace. Ostrava, FSE VŠB Ostrava 1988. 125 s. http://books.fs.vsb.cz/StatickaOptimalizace/index.htm http://books.fs.vsb.cz/SystAnal/Uvod.htm VÍTEČEK, A., VÍTEČKOVÁ, M.: Optimální systémy řízení. Ostrava, FS VŠB-TUO 1999. 158 s. http://books.fs.vsb.cz/Agregace/index.html REKLAITIS, G. V., RAVINDARN, A., RAGSDELL, K. M. Engineering Optimization. Methods and Applications. John Wilea and Sons, New York, 1983, ISBN 0-471-05579-4

Doporučená literatura:

KUBÍK, S., KOTEK, Z. aj.: Teorie automatického řízení II. Optimální, adaptivní a učící se systémy. Praha, SNTL/Alfa 1982. 304 s. MIKLEŠ, J. - HUTLA, V.: Teória automatického riadenia. Bratislava, Alfa/SNTL 1986. 480 s. ANDERSON, B. D. O., MOORE, J. Optimal Control. Linear Quadratic Methods. Prentice Hal International, London, 1989, ISBN 0-13-638651-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Napsání dvou testů a vypracování tří programů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Napsání dvou testů a vypracování tří zadaných programů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Př. Základní pojmy z optimalizace. Formulace úloh statické optimalizace (ÚSO). Cv. Určování extrémů funkcí jedné proměnné. 2. Př. Analytické metody určování extrémů funkcí jedné proměnné. Cv. Určování extrémů funkcí jedné proměnné. 3. Př. Analytické metody určování extrémů funkcí více proměnných bez omezení. Cv. Určování extrémů funkcí více proměnných. 4. Př. Analytické metody určování extrémů funkcí více proměnných s omezeními ve tvaru rovností. Cv. Určování extrémů funkcí více proměnných s omezeními. Program č. 1. Určování extrémů funkcí. 5. Př. Analytické metody určování extrémů funkcí více proměnných s omezeními ve tvaru nerovností. Cv. Určování extrémů funkcí více proměnných. Test č. 1. Určování extrémů funkcí 6. Př. Lineární programování. Cv. Řešení úloh lineárního programování. 7. Př. Vektorová optimalizace. Cv. Řešení jednoduchých úloh vektorové optimalizace. 8. Př. Dynamické programování v ÚSO. Cv. Řešení vybraných ÚSO pomocí dynamického programování. Program č. 2. Určování extrémů funkcí více proměnných. 9. Př. Formulace úloh dynamické optimalizace (ÚDO). Cv. Řešení vybraných ÚSO pomocí dynamického programování. 10. Př. Metoda agregace stavových proměnných. Cv. Řešení ÚDO. 11. Př. Dynamické programování v ÚDO. Cv. Řešení ÚDO. 12. Př. Pontrjaginův princip minima. Cv. Řešení ÚDO. Program č. 3. ÚDO. 13. Př. Variační počet Cv. Řešení ÚDO. Test č. 2. ÚDO. 14. Př. Speciální problémy dynamické optimalizace. Cv. Řešení ÚDO.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku