352-0511/04 – Semestrální projekt II (SPII)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Landryová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN25 doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
WAG52 doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+6
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je součástí aplikační části oborového magissttrského studia. Předpokladem úspěšného zvládnutí předmětu je absolvování předmětů společného tříletého základu. Předmět je druhou částí individuální práce a realizace vlastní bakalářské práce. Náplní cvičení je připravit studenta na samostatnou tvůrčí práci, na systematické vyhledávání informací, jejich zpracování a archivování. Výsledky své práce pak předloží písemně a obhájí před katedrální komisí.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Úloha a význam Semestrálního a Závěrečného projektu. Metodika vědecko-výzkumné práce. Vyhledávání informačních zdrojů (rešerše, elektronická media, Internet, patentová literatura). Metodika tvorby a zpracování vědecko-technických projektů. Doporučené označování veličin, a zkratek v oblasti automatizace a informatiky. Citace internetovských pramenů dle norem ČSN a ISO. Pokročilé formy multimediální prezentace projektů s využitím DVD, videa a interaktivní prezentace v prostředí Internetu. Individuální řešení zadaného tématu dle specifikace diplomové práce.

Povinná literatura:

ČMEJRKOVÁ, S. DANEŠ, F. SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. 1. vyd. Voznice: LEDA, 1999. 256 s. ISBN 80-85927-69-1. FLEMING, W. Quentin a Joel M. KOPPELMAN, 2016. Earned Value Project Management - Fourth Edition. 4. Project Management Institute: Project Management Institute. ISBN 1935589415.

Doporučená literatura:

DOLEŽAL, Jan, Branislav LACKO a Pavel MÁCHAL, 2012. Projektový management podle IPMA. 2. Praha: Grada Publishing. ISBN 9788024780344.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Pravidelné konzultace řešení projektu s vedoucím diplomové práce (věcná část řešení) a cvičícím (formální stránka).

E-learning

https://lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Vypracování projektu a jeho obhajoba.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úloha a význam Semestrálního projektu. Metodika vědecko-výzkumné práce. Vyhledávání informačních zdrojů (rešerše, elektronická media, Internet, patentová literatura). Metodika tvorby a zpracování vědecko-technických projektů. Doporučené označování veličin, a zkratek v oblasti automatizace a informatiky. Citace pramenů dle norem ČSN ISO 690. Pokročilé formy multimediální prezentace projektů s využitím DVD, videa a interaktivní prezentace v prostředí Internetu. Individuální řešení zadaného tématu dle specifikace diplomové práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Obhajoba projektu Jiný typ úlohy 100  51
Rozsah povinné účasti: Definována v dokumentu univerzity platné pro všechny studenty: "STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH"

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění úkolů termínově definovaných v LMS. Student musí připravit textovou část projektu, kterou schvaluje vedoucí ZP a garant předmětu SPII.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A270003) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270003) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270003) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270003) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270003) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A270003) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.