352-0511/04 – Semestrální projekt II (SPII)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Landryová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN25 doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+6
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je součástí aplikační části oborového magissttrského studia. Předpokladem úspěšného zvládnutí předmětu je absolvování předmětů společného tříletého základu. Předmět je druhou částí individuální práce a realizace vlastní bakalářské práce. Náplní cvičení je připravit studenta na samostatnou tvůrčí práci, na systematické vyhledávání informací, jejich zpracování a archivování. Výsledky své práce pak předloží písemně a obhájí před katedrální komisí.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Úloha a význam Semestrálního a Závěrečného projektu. Metodika vědecko-výzkumné práce. Vyhledávání informačních zdrojů (rešerše, elektronická media, Internet, patentová literatura). Metodika tvorby a zpracování vědecko-technických projektů. Doporučené označování veličin, a zkratek v oblasti automatizace a informatiky. Citace internetovských pramenů dle norem ČSN a ISO. Pokročilé formy multimediální prezentace projektů s využitím DVD, videa a interaktivní prezentace v prostředí Internetu. Individuální řešení zadaného tématu dle specifikace diplomové práce.

Povinná literatura:

ČMEJRKOVÁ, S. DANEŠ, F. SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. 1. vyd. Voznice: LEDA, 1999. 256 s. ISBN 80-85927-69-1. FLEMING, W. Quentin a Joel M. KOPPELMAN, 2016. Earned Value Project Management - Fourth Edition. 4. Project Management Institute: Project Management Institute. ISBN 1935589415.

Doporučená literatura:

DOLEŽAL, Jan, Branislav LACKO a Pavel MÁCHAL, 2012. Projektový management podle IPMA. 2. Praha: Grada Publishing. ISBN 9788024780344.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Pravidelné konzultace řešení projektu s vedoucím diplomové práce (věcná část řešení) a cvičícím (formální stránka).

E-learning

https://lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Vypracování projektu a jeho obhajoba.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úloha a význam Semestrálního projektu. Metodika vědecko-výzkumné práce. Vyhledávání informačních zdrojů (rešerše, elektronická media, Internet, patentová literatura). Metodika tvorby a zpracování vědecko-technických projektů. Doporučené označování veličin, a zkratek v oblasti automatizace a informatiky. Citace pramenů dle norem ČSN ISO 690. Pokročilé formy multimediální prezentace projektů s využitím DVD, videa a interaktivní prezentace v prostředí Internetu. Individuální řešení zadaného tématu dle specifikace diplomové práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Obhajoba projektu Jiný typ úlohy 100  51
Rozsah povinné účasti: Vypracování projektu a jeho obhajoba.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění termínovaných úkolů v systému LMS.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0714A270003) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270003) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270003) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270003) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A270003) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.