352-0512/01 – Exkurze (Ex)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAB75 doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům možnost navštívit organizovanou formou konkrétní průmyslové podniky, ústavy, výstavy a veletrhy, kde mohou v praxi vidět nasazení výpočetní, automatizační a řídicí techniky včetně softwarové výbavy (informační a komunikační technologie, informační systémy, algoritmy řízení apod.). Studenti tak mohou analyzovat aplikace jednotlivých typů a úrovní techniky a softwaru, porovnávat stupeň jejich využití v jednotlivých firmách a ústavech, dotazovat se průvodců na konkrétní problémy, a utvářet si tak obraz o reálném využití studovaných prostředků a metod v praxi. V neposlední řadě bývá součástí exkurzí pohovor s pracovníky personálního oddělení, kde mohou studenti čerpat informace o možnostech zaměstnání a posoudit možnosti svého uplatnění v praxi.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Vedoucí cvičení volí vhodné průmyslové podniky, kde se studenti setkávají v praxi přímo s produkty a technologiemi, které studenti využívají při výuce jako programovatelné logické automaty, řídicí systémy, software pro vizualizaci, systémy řízení v reálném čase a další.

Povinná literatura:

Farana, R., Smutný, L., Víteček, A., Vítečková, M., Wagnerová, R. Doporučení pro psaní odborných textů z oblasti automatizace a informatiky. Skripta FS VŠB-TU Ostrava, 2008, 80 str. ISBN 978 - 80 - 248 - 1925 – 9. Rowena Murray. How to Write a Thesis. McGraw-Hill International, 1. 6. 2006, 301 pp. ISBN 978-0-335-21968-1.

Doporučená literatura:

BABIUCH, M. Internet a sítě. Skriptum VŠB TU Ostrava, 2010, ISBN 978-80-248-2566-3. Doporučenými prameny jsou prezentace společností zabývajícími se Průmyslovou automatizací a informačními technologiemi. Jedná se o webové prezentace a portály společností dlouhodobě spolupracujících s katedrou automatizační techniky a řízení jako ABB, ATX Automation, Siemens, Visteon, Tieto, EVRAZ Vítkovice a společnosti národního strojírenského klastru.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Během semestru se volí exkurze a kontroluje účast studentů. Studenti obdrží zápočet při předepsané účasti na exkurzích.

E-learning

-

Další požadavky na studenta

Navštívit organizovanou formou během druhého ročníku magisterského studia alespoň 5 průmyslových podniků, ústavů či výstav nebo veletrhů, kde mohou v praxi vidět nasazení výpočetní, automatizační a řídicí techniky včetně softwarové výbavy (informační a komunikační technologie, informační systémy, algoritmy řízení apod.).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Umožňuje studentům navštívit průmyslové podniky, firmy a společnosti během jejich studia v posledním ročníku. Zaměření a náplň se každý rok mění podle toho, do jakých podniků je katedrou exkurze organizována, ale obecně lze říci, že se jedná o oblasti řízení technologických a výrobních procesů, informatiky, programování, managementu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  0 3
Rozsah povinné účasti: Účast na ohlášených exkurzích pořádaných katedrou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na ohlášených exkurzích pořádaných katedrou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2014/2015 zimní
2012/2013 zimní