352-0514/01 – Diploma Seminar (DS)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Radim Farana, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAB75 doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
FAR10 prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+6
Part-time Credit 0+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of this diploma seminar is to enable students to discuss with experts from other universities, and especially over the issue of practice dealing with current problems of industrial practice.

Teaching methods

Seminars

Summary

Lectures of experts from other universities and especially in practice, aimed at solving current problems of industrial practice.

Compulsory literature:

The subject hasn't mandatory literature

Recommended literature:

Doporučenými prameny jsou prezentace společností zabývajícími se Průmyslovou automatizací a informačními technologiemi. Jedná se o webové prezentace a portály společností dlouhodobě spolupracujících s katedrou automatizační techniky a řízení jako ABB, ATX Automation, Siemens, Visteon, Tieto, EVRAZ Vítkovice a společnosti národního strojírenského klastru.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Ucelené přednášky odborníků z praxe, zaměřené na návrh a realizaci systémů řízení, informačních systémů, managing projektů, řízení lidských zdrojů a další oblasti. Praktické zkušenosti, orientované na realizaci diplomových prací.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner