352-0516/01 – Teorie automatického řízení (TAŘ)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VIT60 prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
WAG52 doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení posluchačů s problematikou analýzy a syntézy mnohorozměrových lineárních spojitých i diskrétních systémů řízení, a to jak pomocí přenosových matic, tak i ve stavovém prostoru.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět Teorie automatického řízení je jedním ze základních teoretických předmětů formujících profil absolventa v navazujícím magisterském studiu. Studenti jsou seznámení s problematikou analýzy a syntézy mnohorozměrových lineárních spojitých i diskrétních systémů řízení, a to jak pomocí přenosových matic, tak i ve stavovém prostoru.

Povinná literatura:

BALÁTĚ, J. Automatické řízení (2. přepracované vydání). Praha: Nakladatelství BEN, 2004, 664 s. ISBN 80-7300-148-9 ŠVARC, I., MATOUŠEK R., ŠEDA, M., VÍTEČKOVÁ, M. Automatické řízení (2. vydání). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011, 348 s. ISBN 978-80-214-4398-3 ŠULC, B., VÍTEČKOVÁ, M. Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004, 333 s. ISBN 80-01-03007-5 VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. Základy automatické regulace (2.přepracované vydání). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008, 200 s. ISBN 978- 80-248-1924-2 http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/zpetnovazebni-rizeni-mechatronickych-systemu.pdf http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/closed-loop-control-of-mechatronic-system.pdf http://books.fs.vsb.cz/MatMet/ATR.htm http://books.fs.vsb.cz/cislicovaregulace/ VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. Vybrané metody seřizování regulátorů. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Ostrava 2011, 230 str., ISBN 978-80-248-2503-8 http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/vybrane-metody-serizovani-regulatoru.pdf http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/stavove-rizeni.pdf http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/state-space-control.pdf http://books.fs.vsb.cz/Analyza/index.html http://books.fs.vsb.cz/SyntezaReg/ http://books.fs.vsb.cz/DeltaTransAS/index.htm OGUNNAIKE, B. A., RAY, W. H. (1994) Process Dynamics, Modeling, and Control. Oxford University Press, Oxford, 1994, 1260 p. ÅSTRÖM, K. J., HÄGGLUND, T. (1995) PID Controllers: Theory, Design, and Tuning. Second Edition. ISA – Instrument Society of America, Research Triangle Park, 1995, 343 p. SKOGESTAD, S., POSTLETHWAITE, I. (2005) Multivariable Feedback Control. Analysis and Design. Second Edition. John Wiley & Sons, River Street, 2005, 574 p. VÍTEČEK, A., VÍTEČKOVÁ, M., LANDRYOVÁ, L. Basic Principles of Automatic Control. VŠB-TU Ostrava, FS, 2012, 115 str. http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/basic-principles-of-automatic-control.pdf

Doporučená literatura:

FRANKLIN, G.F., POWELL, J.D., EMAMI-NAEINI, A. Feedback Control of Dynamic Systems (4th ed.). Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2002, 910 p., ISBN 0-13-032393-4 NOSKIEVIČ, P. Modelování a identifikace systémů. Ostrava: MONTANEX, 1999, 276 s., ISBN 80-7225-030-2 VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. Anglicko-český slovník základních pojmů z oblasti automatického řízení 2. rozšířené vydání). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009, 133 s., ISBN 80-248-2115-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Napsání dvou testů a vypracování tří zadaných programů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování zadaných úkolů z oblasti mnohorozměrových systémů řízení. Bodové hodnocení – dle úrovně zpracování jednotlivých úkolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Modifikace konvenčních regulátorů. 2. Matematické modely členů spojitých i diskrétních mnohorozměrových lineárních regulačních obvodů (MLRO). 3. Algebra blokových schémat, základní přenosové matice a stabilita spojitých i diskrétních MLRO. 4. Stabilita spojitých i diskrétních MLRO. 5. Transformace dvourozměrových členů na standardní strukturu. 6. Decentralizace, autonomnost, invariantnost a spojitých i diskrétních MLRO. 7. Syntéza spojitých i diskrétních MLRO. 8. Stavové modely členů spojitých i diskrétních mnohorozměrových lineárních systémů řízení (MLSŘ). 9. Řešení spojitých i diskrétních stavových rovnic. 10. Diskretizace spojitých stavových modelů. 11. Řiditelnost, stabilizovatelnost, pozorovatelnost a detekovatelnost spojitých i diskrétních lineárních dynamických systémů. 12. Základní kanonické tvary spojitých i diskrétních stavových modelů a transformace na ně. 13. Návrh stavového regulátoru a pozorovatele spojitých i diskrétních MLSŘ. 14. Návrh stavového regulátoru a pozorovatele u spojitých i diskrétních MLSŘ.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 14  0
                Písemka Písemka 21  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku