352-0516/03 – Teorie automatického řízení (TAŘ)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOF009 Ing. Pavel Šofer, Ph.D.
VIT60 prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
WAG52 doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení posluchačů s problematikou analýzy a syntézy mnohorozměrových lineárních spojitých i diskrétních systémů řízení, a to jak pomocí přenosových matic, tak i ve stavovém prostoru.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět Teorie automatického řízení je jedním ze základních teoretických předmětů formujících profil absolventa v navazujícím magisterském studiu. Studenti jsou seznámení s problematikou analýzy a syntézy mnohorozměrových lineárních spojitých i diskrétních systémů řízení, a to jak pomocí přenosových matic, tak i ve stavovém prostoru.

Povinná literatura:

ŠULC, Bohumil a Miluše VÍTEČKOVÁ, 2004. Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004, 333 s. ISBN 80-01-03007-5 VÍTEČKOVÁ, Miluše a Antonín VÍTEČEK, 2016. Stavové řízení [online]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava [cit. 2019-02-27]. ISBN 978-80-248-3979-0. Dostupné z: http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/stavove-rizeni.pdf VÍTEČKOVÁ, Miluše a Antonín VÍTEČEK, 2016. State Space Control [online]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava [cit. 2019-02-27]. ISBN 978-80-248-3979-0. Dostupné z: http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/state-space-control.pdf SKOGESTAD, Sigurd and Ian POSTLETHWAITE. Multivariable feedback control: analysis and design. 2nd ed. Chichester: Wiley, c2005. ISBN 0-470-01168-8. XUE, Dingyu and YangQuan CHEN, 2015. Modeling, analysis and design of control systems in matlab and simulink. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. ISBN 978-9814618458. WILLIAMS, Robert L. and Douglas A. LAWRENCE, 2007. Linear State-Space Control Systems. New Jersey: John Wiley. ISBN 9780470117873. VÍTEČKOVÁ, Miluše, 2020. Pozorovatel poruchy. [online]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. Dostupné z: http://books.fs.vsb.cz/pozpor/pozorovatel-poruchy.pdf

Doporučená literatura:

ÅSTRÖM, Karl J and Tore HÄGGLUND, c1995. PID controllers. 2nd ed. Research Triangle Park, N.C.: International Society for Measurement and Control. ISBN 15-561-7516-7. NOSKIEVIČ, Petr, 1999. Modelování a identifikace systémů. Ostrava: Montanex. ISBN 80-722-5030-2. FRANKLIN, Gene F., J. David POWELL and Abbas EMAMI-NAEINI. Feedback control of dynamic systems. 6th ed., international ed. Upper Saddle River: Pearson, c2010. ISBN 978-0-13-500150-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet 35 bodů (minimum 20 bodů) Napsání dvou testů a vypracování tří zadaných programů, každá aktivita 7 bodů. Zkouška 65 bodů písemná část zkoušky - max. 45 bodů ústní část zkoušky - max. 20 bodů

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Vypracování zadaných úkolů z oblasti mnohorozměrových systémů řízení. Bodové hodnocení – dle úrovně zpracování jednotlivých úkolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Modifikace konvenčních regulátorů. 2. Matematické modely členů spojitých i diskrétních mnohorozměrových lineárních regulačních obvodů (MLRO). 3. Algebra blokových schémat, základní přenosové matice a stabilita spojitých i diskrétních MLRO. 4. Stabilita spojitých i diskrétních MLRO. 5. Transformace dvourozměrových členů na standardní strukturu. 6. Decentralizace, autonomnost, invariantnost a spojitých i diskrétních MLRO. 7. Syntéza spojitých i diskrétních MLRO. 8. Stavové modely členů spojitých i diskrétních mnohorozměrových lineárních systémů řízení (MLSŘ). 9. Řešení spojitých i diskrétních stavových rovnic. 10. Diskretizace spojitých stavových modelů. 11. Řiditelnost, stabilizovatelnost, pozorovatelnost a detekovatelnost spojitých i diskrétních lineárních dynamických systémů. 12. Základní kanonické tvary spojitých i diskrétních stavových modelů a transformace na ně. 13. Návrh stavového regulátoru a pozorovatele spojitých i diskrétních MLSŘ. 14. Návrh stavového regulátoru a pozorovatele u spojitých i diskrétních MLSŘ.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Zápočet 35 bodů (minimum 20 bodů) Napsání dvou testů a vypracování tří zadaných programů, každá aktivita 7 bodů. Povinná 80% účast na cvičeních, v případě online výuky minimální účast 80%. Zkouška 65 bodů písemná část zkoušky - 5 příkladů, každý za 9 bodů ústní část zkoušky - dvě otázky z definovaného seznamu otázek, min. 3 body z každé otázky

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti musí vypracovat tři programy a úspěšně absolvovat dvě písemky. Po získání zápočtu mohou složit zkoušku, která se skládá z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů TAŘ P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů TAŘ P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů TAŘ P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů TAŘ P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.