352-0517/02 – Měření a senzory (MaS)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FEI, FS, HGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC55 doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
KUL74 Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
PAW0016 Ing. Tomáš Pawlenka
POD134 Ing. Petr Podešva, Ph.D.
SKU51 doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Měření a senzory je naučit studenty orientaci v prostředí senzorových a řídicích systémů, navrhovat a řešit dílčí úlohy spojené s návrhem a posouzením měřicího a řídicího řetězce, navrhovat a realizovat zadané experimentální praktické úlohy v týmové spolupráci. Po absolvování předmětu by student měl být schopen formulovat principy činnosti typických senzorových a diagnostických systémů, analyzovat jejich strukturu, vysvětlit podstatu funkce jednotlivých komponent, převodníků a řídicích podsystémů, zhodnotit jejich dosavadní vývoj a predikovat další vývoj měřicích a řídicích technologií.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět obsahuje přehled současného stavu senzorů a měření. Statické a dynamické vlastnosti členů měřicích obvodů, chyby měření. Strukturu a fyzikální principy snímačů, vlivy rušení, filtrace a zpracování signálů. Měření mechanicko silových statických a dynamických veličin (poloha, posunutí, rozměr, otáčky, rychlost, zrychlení, síla, chvění). Měření tepelných veličin, měření tlaku, průtoků kapalina a plynů, dávkování médií v pneumatických a hydraulických systémech. Metodika návrhu měřicího řetězce a měřicího systému. Nové principy a materiály v senzorové technice (laserové a ultrazvukové měřicí systémy). Inteligentní senzory a měřicí systémy s počítači.

Povinná literatura:

BENEŠ, P. aj. Automatizace a automatizační technika. Díl 3 : Prostředky automatizační techniky. Praha: Computer Press, 2000. 254 s. ISBN 80-7226-248- 3. Martinek, R. Senzory v průmyslové praxi. Praha: BEN-technická literatura, 2004. 198 s. ISBN 80-7300-114-4 Kreidl, M. Měření teploty – Senzory a měřicí obvody. Praha: BEN-technická literatura, 2005. 240s. ISBN 80-7300-145-4 Lysenko, V. Detektory pro bezdotykové měření teplot. Praha: BEN-technická literatura, 2005. 153s. ISBN 80-7300-180-2

Doporučená literatura:

Ďaďo. S. aj. Měření průtoku a výšky hladiny. Praha: BEN-technická literatura, 2005. 445s. ISBN 80-7300-156-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracovat projekt z měření.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

http://www.352.vsb.cz/predmety/predmet.asp?Predmet=352517

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika OIO P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika OIO P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika OIO P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T013) Robotika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku