352-0518/05 – Diplomový projekt (DProj)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity18
Garant předmětudoc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAB75 doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
WAG52 doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je součástí oborového magisterského studia a zaměřuje se na závěrečnou fázi vypracování diplomové práce. Studenti se dále zdokonalí v tvorbě technické dokumentace, způsobu prezentace a normami pro zpracování citací a odkazů, případně textu samotného.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Rozšíření metodiky vědecko-výzkumné práce a zpracování a publikace výsledků. Vyhledávání informačních zdrojů (rešerše, elektronická media, Internet, patentová literatura). Metodika tvorby a zpracování vědecko-technických projektů. Doporučené označování veličin, a zkratek v oblasti automatizace a informatiky. Citace internetovských pramenů dle norem ČSN a ISO. Pokročilé formy multimediální prezentace projektů s využitím DVD, videa a interaktivní prezentace v prostředí Internetu..

Povinná literatura:

Doporučená literatura dle zadání diplomové práce. Farana, R., Smutný, L., Víteček, A., Vítečková, M., Wagnerová, R. Doporučení pro psaní odborných textů z oblasti automatizace a informatiky. Skripta FS VŠB-TU Ostrava, 2008, 80 str. ISBN 978 - 80 - 248 - 1925 – 9.

Doporučená literatura:

Předmět nemá další doporučenou literaturu.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Přímá výuka je 2 hodiny týdně, zbývajících 20 hodin je samostatná práce studenta na diplomovém projektu. Pravidelné konzultace řešení projektu s vedoucím diplomové práce (věcná část řešení) a cvičícím (formální stránka). Student musí odevzdat tištěnou podobu projektu a obhájit ho před komisí.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Student musí předložit projekt a obhájit ho

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rozšíření metodiky vědecko-výzkumné práce a zpracování a publikace výsledků. Vyhledávání informačních zdrojů (rešerše, elektronická media, Internet, patentová literatura). Metodika tvorby a zpracování vědecko-technických projektů. Doporučené označování veličin, a zkratek v oblasti automatizace a informatiky. Citace internetovských pramenů dle norem ČSN a ISO. Pokročilé formy multimediální prezentace projektů s využitím DVD, videa a interaktivní prezentace v prostředí Internetu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Obhajoba projektu Jiný typ úlohy 100  51
Rozsah povinné účasti: Student musí připravit prezentaci dosažených výsledků a textovou část projektu, které obhajuje před komisí.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Student musí připravit prezentaci dosažených výsledků a textovou část projektu, které obhajuje před komisí.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A270003) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270003) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270003) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270003) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270003) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A270003) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.