352-0520/01 – Teorie automatického řízení II (TAŘII)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.Garant verze předmětuprof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGF, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VIT40 prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu Teorie automatického řízení II je seznámit studenty s pokročilými metodami v teorii automatického řízení s důrazem na nelineární systémy. Jde o metodu ekvivalentního přenosu a její využití pro zjišťování mezních cyklů a identifikaci regulovaných soustav. Dále jde o syntézu spojitých nelineárních systémů řízení na základě metody agregace stavových proměnných. Pozornost je rovněž věnována extremálním regulačním obvodům.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět Teorie automatického řízení II je teoretický předmět formující profil absolventa v navazujícím magisterském studiu pro oblast Automatické řízení. Jeho cílem je seznámení posluchačů s pokročilými metodami v teorii automatického řízení

Povinná literatura:

Balátě, J. Automatické řízení. Nakladatelství BEN, Praha, 2003 (2. vydání 2004) Bobál, V. – Böhm, J. – Prokop, R. – Fessl, J. Praktické aspekty samočinně se nastavujících regulátorů: algoritmy a implementace. Nakladatelství VUTIUM, VUT v Brně, Brno, 1999 Švarc, I. – Šeda, M. – Vítečková, M. Automatické řízení. Akademické nakladatelství CERM, VUT v Brně, 2007 Šulc, B. – Vítečková, M. Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2004 Víteček, A. – Vítečková, M. Optimální systémy řízení, FS VŠB-TU Ostrava, 1999 (2. vydání 200 Zítek. P. – Víteček, A. Návrh řízení podsystémů se zpožděními a nelinearitami. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1999

Doporučená literatura:

ČELIKOVSKÝ, S. Nelineární systémy. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006, 212 s. ISBN 80-01-03435-6 ŠTECHA, J. - HAVLENA, V. Teorie dynamických systémů. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1993, 247 s. ISBN 80-01-00941-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Napsání dvou testů a vypracování tří zadaných programů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti musí vypracovat dva programy.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
352-0500 TAŘI Teorie automatického řízení I Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rozvětvené jednorozměrové lineární regulační obvody (JLRO). Jednorozměrové nelineární regulační obvody (JNRO). Dynamická analýza JNRO. Fuzzy a lingvistické algoritmy řízení. Extremální jednorozměrové regulační obvody (EJRO). Matematické modely členů mnohorozměrových lineárních regulačních obvodů (MLRO). MLRO, základní přenosové matice, stabilita, autonomnost a invariantnost MLRO Syntéza MLRO. Stavový popis lineárních dynamických systémů (LDS). Kanonické tvary stavových modelů LDS. Stabilita, řiditelnost, a pozorovatelnost LDS. Stavové řízení LDS. Pozorovatel stavu LDS.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 20  0 3
        Písemka Písemka 80  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 letní
2009/2010 letní