352-0521/02 – Informační systémy (IS)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Landryová, CSc.Garant verze předmětuIng. Jolana Škutová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN25 doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
SKU52 Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s principy tvorby informačních systémů, řešení úloh hromadného zpracování dat, evidence apod. Studenti získají přehled o dostupných databázových systémech od desktopových po SQL server včetně analytických nástrojů a zvládnou metody a postupy tvorby databázových úloh malého a středního rozsahu s důrazem na modelování databází, jazyk UML, týmovou práci a výstup na Internet.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět Informační systémy patří k základním předmětům formujícím profil absolventa v oboru 3902T004 Automatické řízení a inženýrská informatika, zejména v jeho zaměření Aplikovaná informatika. Jeho cílem je seznámení posluchačů s principy tvorby informačních systémů, řešení úloh hromadného zpracování dat, evidence apod. Student zvládne metody a postupy tvorby databázových úloh malého a středního rozsahu s důrazem na týmovou práci a výstup na Internet.

Povinná literatura:

Škutová, J. Projektování informačních systémů. Učební text předmětu Informační systémy. Dostupný na URL: Engineering and Industrial Software Webinars [online], 2020. AVEVA Global: AVEVA [cit. 2020-03-31]. Dostupné z: https://sw.aveva.com/webinars

Doporučená literatura:

HENDERSON, K. Mistrovství v Transact-SQL. Praha : Computer Press, 2000, 496 s. ISBN 80-7226-393-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracuje textovou dokumentaci ke svému zadání zápočtové práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Principy projektování informačních systémů dle standardu UML. Základní pojmy, softwarová podpora. Životní cyklus projektování IS. 2. Analýza požadavků v systémovém a informačním inženýrství – tvorba funkčních a nefunkčních požadavků, syntaxe, priorita, stav. 3. Identifikace případů užití – analýzy účastníků, případů užití, toku událostí a vstupních/výstupních podmínek, relací. 4. Modelování dynamických fází projektu – sekvenční/komunikační diagramy, diagramy aktivit. 5. Statický pohled na informační systém – konceptuální, návrhová a implementační fáze tvorby statického modelu, základní prvky modelu tříd/datového modelu. 6. Implementační fáze projektování informačních systémů – diagram komponent a diagram nasazení. 7. Testování informačního systému, proces verifikace a validace, nasazení softwaru, příprava dokumentace a instalačních materiálů. 8. Instalace a konfigurace SQL Serveru, správa databází a souborů, databázové nástroje, jazyk SQL, transakční zpracování. 9. Tvorba databáze – datový objekt, datové typy, klíče, indexy, omezení. 10. Práce s daty - SQL dotazovací jazyk, základní dotazy, propojení, seskupení, pohledy. 11. Řízení toku dat - uložené procedury, kurzory, spouště. 12. Základy tvorby webového rozhraní ASP.NET – konfigurace propojení s databází, objekty Grid View, Data View, zabezpečení dat.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Test Písemka 30  15
        Projekt Projekt 70  30
Rozsah povinné účasti: Povinná účast ve výuce dle rozvrhu kombinovaného studia. Pro splnění zápočtu musí studenti odevzdat projekt a absolvovat zápočtový test do konce semestru.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu studenti odevzdají a obhájí sadu vyřešených příkladů zadaných vyučujícím a odevzdají programové soubory k řešeným příkladům, pokud u konkrétního příkladu jsou požadovány. Na základě úspěšně splněného zápočtu mohou složit zkoušku, která se bude skládat z praktické a teoretické části a to v termínu během zkouškového období.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní