352-0521/04 – Informační systémy (IS)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Landryová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN25 doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
SKU52 Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s principy tvorby informačních systémů, řešení úloh hromadného zpracování dat, evidence apod. Studenti získají přehled o dostupných databázových systémech od desktopových po SQL server včetně analytických nástrojů a zvládnou metody a postupy tvorby databázových úloh malého a středního rozsahu s důrazem na modelování databází, jazyk UML, týmovou práci a výstup na Internet.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět Informační systémy patří k základním předmětům formujícím profil absolventa v oboru 3902T004 Automatické řízení a inženýrská informatika, zejména v jeho zaměření Aplikovaná informatika. Jeho cílem je seznámení posluchačů s principy tvorby informačních systémů, řešení úloh hromadného zpracování dat, evidence apod. Student zvládne metody a postupy tvorby databázových úloh malého a středního rozsahu s důrazem na týmovou práci a výstup na Internet.

Povinná literatura:

Škutová, J. Projektování informačních systémů. Učební text předmětu Informační systémy. Dostupný na URL: Engineering and Industrial Software Webinars [online], 2020. AVEVA Global: AVEVA [cit. 2020-03-31]. Dostupné z: https://sw.aveva.com/webinars

Doporučená literatura:

HENDERSON, K. Mistrovství v Transact-SQL. Praha : Computer Press, 2000, 496 s. ISBN 80-7226-393-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Úkoly stanovené k semestrální práci v LMS se stanoveným datem odevzdání, test v závěru semestru.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Student vypracuje textovou dokumentaci ke svému zadání zápočtové práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Projektování IS – UML (standard UML, syntaxe jazyka, životní cyklus). Analýza požadavků na IS, případy užití (use case), scénáře. Dynamické diagramy – sekvenční, komunikační. Diagramy aktivit. Statický návrh IS – implementační fáze: návrh diagramu tříd a datových modelů. Diagramy nasazení, komponent. Architektury databází, SQL, DDL, DCL a TTL. Návrh struktury databáze – datový objekt, klíče, indexy, omezení. Práce s daty – SQL dotazovací jazyk (výběr dat, vkládání, aktualizace, odstranění, seskupení, atd.). Pohledy. Řízení toku dat – kurzory, spouště, uložené procedury. Znalostní a expertní systémy. Získávání znalostí. Metody prezentace znalostí. Heuristická řešení problémů. Znalostní systémy pro posuzování rizika výrobních procesů. Genetické algoritmy v řízení výroby.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Projekt Projekt 70  35
        Test Písemka 30  15
Rozsah povinné účasti: Definována v dokumentu univerzity platné pro všechny studenty: "STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH"

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění termínovaných úkolů v systému LMS.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.