352-0523/01 – System Analysis (SA)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VIT60 prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Hlavním cílem předmětu Sstémová analýza je seznámit studenty se základy teorie pravděpodobnosti a teorií grafů. Studenti budou schopni např. řešit dopravní problémy pomocí grafů, pro projektování systémů využívat metodu kritické cesty a CPM.

Teaching methods

Summary

Předmět Systémová analýza je doplňkovým předmětem k základním teoretickým předmětům formujícím profil absolventa v oboru 23 - 43 - 80 Automatické řízení a inženýrská informatika. Jeho cílem je seznámení posluchačů se základy teorie grafů a jejich aplikacemi, užitím teorie pravděpodobnosti, apod. pro potřeby technických a ekonomických aplikací. Snahou je poskytnout studentům metodologii řešení problémů vybraných oblastí.

Compulsory literature:

[1] Dudorkin, J.: Systémová analýza. Praha, FE ČVUT 1997. 296 s. [2] Jirouš, F.: Systémové inženýrství. Praha, Vydavatelství ČVUT 1995. 134 s. [3] Walter, J. - Vejmola, S. - Fiala, P.: Aplikace metod síťové analýzy v řízení a plánování. Praha, SNTL 1989. 282 s. [4] Štěpánek, J.: Systémová a operační analýza. Praha, FS ČVUT 1991. 63 s.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Základní pojmy teorie grafů a její využití pro rozhodování a plánování – metoda CPM a PERT, problém čínského listonoše a obchodního cestujícího, problém nejkratší a nejdelší cesty. Základní pojmy teorie pravděpodobnosti a náhodných veličin – teorie hromadné obsluhy, metoda Monte Carlo, rozhodování

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 20  0
        Written exam Written test 80  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner