352-0525/01 – CAM (CAM)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC55 doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Zdokonalování prostředků řídicí techniky je podmínkou pro aplikace nových regulačních struktur a zkvalitňování pohonu z hlediska diagnostiky, vazby na nadřazený řídicí systém a komfortu obsluhy. Studenti se seznámí s programovým produktem Solid Edge, elektrickými pohony a jejich řízením. Prakticky si ověří možnosti konstruování v Solid Edge, použití servosystému v jednoduchých aplikacích, nastavení frekvenčních měničů, řízení krokových motorů z PC. Solid Edge disponuje velmi výkonnými funkcemi pro tvorbu 3D modelů dílů a sestav včetně vytváření výkresové dokumentace. Pro studenty je s malým omezením volně přístupný. Součástí programu je i manuál.

Povinná literatura:

Skalický, J. :Elektrické servopohony . Brno, Vysoké učení technické, 2001, ISBN 80-214-1978-4 Bělohoubek, P.: Elektrické servopohony, jejich řízení a aplikace I , Brno : ICB, 1998, ISBN 80-902175-4-0 Vondrášek, F. : Výkonová elektronika. Svazek III, Měniče s vlastní komutací a bez komutace, Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998, ISBN 80-7082- 485-9 Vondrášek, F. : Výkonová elektronika. Svazek II, Měniče s vnější komunikací , Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998, ISBN 80-7082-137-X Kubík,S.-Kotek,Z.-Strejc,V.-Štecha,J.: Teorie automatického řízení I, lineární a nelineární systémy. Praha/Bratislava, SNTL/Alfa 1982 . Nise,Norman S.: Control Systems Engineering. NY, John Wiley & Sons, Inc. 2000 . Kuo, Benjamin C.: Automatic Control Systems. London, Prentince-Hall, Inc. 1991 . Nixon, F.E.: Principy soustav automatického řízení. SNTL Praha, 1965. Souček, P.: Pohony výrobních zařízení (Servomechanismy). Skriptum ČVUT Praha, 1994. Raven,F.H.: Automatic Control Engineering. NY, McGraw-Hill, Inc. 1995 .

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah přednášek: • Možnosti a použití CAM ve výrobě. • Definice a obecné schéma servomechanismu a pohonu. • Současné trendy rozvoje elektrických pohonů. • Seznámení s programem Solid Edge. • Teoretický rozbor servopohonů (konstrukce, technické inovace apod.). • Popis regulátoru servopohonu (TLD-132F). • Ovládání servopohonu pomocí programu Twin Line Control Tool, možnosti a použití v praxi. • Možností frekvenčních měničů a krokových motorů v návaznosti na CAM. • Rozdělení pohonů podle použitého motoru, základní technické parametry . • Zpětnovazební regulační struktury pro pohony s asynchronními motory. • Pohony pro průmyslovou automatizaci a robotiku. • Připojení převodníků a snímačů Obsah cvičení: • Návrh konstrukčních prvků v programu Solid Edge. (5 týdnů) • Praktické aplikace s servopohonem a s programem Twin Line Control Tool. (4 týdny) • Nastavení a ovládání frekvenčního měniče. (2 týdny) • Ovládání krokového motoru z PC. (2 týdny) • Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 40  0 3
        Písemka Písemka 30  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.