352-0526/01 – Microelectronic Systems (MS)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKU51 doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to acquaint students with the methods of signal unification for control systems, with the basic features of the SCADA / MMI system Control Web, with the creation of programs for this system and with single-chip computers of the PIC series.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Experimental work in labs
Project work

Summary

The subject deals with the use of microcontrollers, elements for unification, amplification of signals and SCADA / MMI system in the design and implementation of control without feedback, measuring or control chain (system).

Compulsory literature:

CONTROL WEB: 2019 Documentation for control system. Available at: http://www.mii.cz. LEDIN, Jim. Embedded control systems in C/C++: an introduction for software developers using MATLAB. San Francisco: CMP Books, c2004. ISBN 1-57820-127-6. MICROCHIP: 2019 Documentation for microcontroler. Available at: http://www.microchip.com. VAN SICKLE, Ted. Programming microcontrollers in C. 2nd ed. New York: Newnes, c2003. Embedded technology series. ISBN 1-878707-57-4.

Recommended literature:

BOYER, S. A. 1999. SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition, 2nd Edition. New York (USA): ISA, 1999. 215 p. ISBN 1-55617-660-0. BOYES, W. 2002. Instrumentation Reference Book, 3rd Edition. New York (USA): ISA, 2002. 1062 p. ISBN 07-50671-238.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět navazuje na všeobecné základní znalosti strojního inženýra a na speciální poznatky z teoretických základů obsažených v předmětech Počítačové systémy, Prostředky automatického řízení, Měření a senzorová technika, Aplikovaná informatika. V předmětu je přednášena problematika základních elektrických obvodových stavebních prvků potřebných pro řízení technologických procesů a pro návrh jednoduchých elektronických obvodů směřujících k unifikaci signálů, jejíž zvládnutí se očekává od inženýra u firem, zabývajících se řízením TP (Technologických procesů). Tento předmět rozšiřuje znalosti studenta v oblasti unifikace a zpracování signálů nejen teoreticky, ale i prakticky ve cvičeních. Také využití možnosti nasazení jednočipových procesorů pro zpracování signálů i vlastní řízení je součástí tohoto předmětu.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Laboratory work Laboratory work 20  0 3
        Project Project 25  0 3
        Written exam Written test 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner