352-0526/01 – Microelectronic Systems (MS)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKU51 doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Combined Graded credit 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of acquaint students with ways of unification of signals for control systems, with the basic properties of SCADA/HMI system Control Web 6 and creation of programs for microcontroller PIC.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Project work

Summary

The course deals with the MCU, elements for unification and amplification of signals and SCADA/HMI system.

Compulsory literature:

BOYES, W. 2002. Instrumentation Reference Book, 3rd Edition. New York (USA): ISA, 2002. 1062 p. ISBN 07-50671-238. Control Web: 2011 Documentation for control system. Available at: http://www.mii.cz. Microchip: 2011 Documentation for microcontroler. Available at: http://www.microchip.com.

Recommended literature:

BOYER, S. A. 1999. SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition, 2nd Edition. New York (USA): ISA, 1999. 215 p. ISBN 1-55617-660-0. BOYES, W. 2002. Instrumentation Reference Book, 3rd Edition. New York (USA): ISA, 2002. 1062 p. ISBN 07-50671-238. http://352lab.vsb.cz/

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět navazuje na všeobecné základní znalosti strojního inženýra a na speciální poznatky z teoretických základů obsažených v předmětech Počítačové systémy, Prostředky automatického řízení, Měření a senzorová technika, Aplikovaná informatika. V předmětu je přednášena problematika základních elektrických obvodových stavebních prvků potřebných pro řízení technologických procesů a pro návrh jednoduchých elektronických obvodů směřujících k unifikaci signálů, jejíž zvládnutí se očekává od inženýra u firem, zabývajících se řízením TP (Technologických procesů). Tento předmět rozšiřuje znalosti studenta v oblasti unifikace a zpracování signálů nejen teoreticky, ale i prakticky ve cvičeních. Také využití možnosti nasazení jednočipových procesorů pro zpracování signálů i vlastní řízení je součástí tohoto předmětu.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Laboratory work Laboratory work 20  0
        Project Project 25  0
        Written exam Written test 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner