352-0526/04 – Mikroelektronické systémy (MS)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKU51 doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se způsoby unifikace signálů pro řídicí systémy, se základními vlastnostmi SCADA/MMI systémem Control Web a tvorbou programů pro tento systém a s jednočipovými počítači řady PIC.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá problematikou využití mikrokontrolérů, prvků pro unifikaci, zesílení signálů a SCADA/MMI systému při návrhu a realizaci ovladacího, měřicího nebo řídicího řetězce (systému).

Povinná literatura:

CONTROL WEB: 2019 Dokumentace pro řídicí systém. Dostupné na : http://www.mii.cz. HRBÁČEK, J. Komunikace mikrokontroléru s okolím. 2. díl. Praha: BEN - technická literatura, 2000. ISBN 80-86056-73-2. HRBÁČEK, J. Moderní učebnice programování jednočipových mikrokontrolérů PIC. 1. díl, První krůčky při tvorbě aplikace. Praha: BEN - technická literatura, 2004. ISBN 80-7300-136-5. HRBÁČEK, J. Moderní učebnice programování jednočipových mikrokontrolérů PIC. 2. díl, Stavíme se na vlastní nohy. Praha: BEN - technická literatura, 2007. ISBN 978-80-7300-137-7. LEDIN, J. Embedded control systems in C/C++: an introduction for software developers using MATLAB. San Francisco: CMP Books, c2004. ISBN 1-57820-127-6.

Doporučená literatura:

BOYER, S. A. 1999. SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition, 2nd Edition. New York (USA): ISA, 1999. 215 p. ISBN 1-55617-660-0. HRBÁČEK, J. 1997. Programování mikrokontroléru PIC16CXX. Praha, BEN - technická literatura, 1997, ISBN 80-86056-16-3 . HRBÁČEK, J. 1999. Komunikace mikrokontroléru s okolím - 1. díl. Praha, BEN - technická literatura, 1999, ISBN 80-86056-36-8 .

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Protokol, prezentace výsledků řešení.

E-learning

352lab.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Znalostí studenta nabyté během studia v oblasti teorie automatického řízení, prostředků automatického řízení, informatiky a komunikačních technologií.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Postupy pro navrhování měřících a kontrolních řetězců (přístrojové vybavení, výběr softwaru, výběr komunikačních spojů,…). 2. Postupy při řešení zadaných projektů, týmová práce, …. 3. Tvorba el. schémata a desky plošných spojů pro prototypové desky. 4. Aplikace základních zákonů elektrotechniky při navrhování měřících a regulačních řetězců (stejnosměrné a střídavé obvody). 5. Obvody pro unifikaci a zpracování signálu aplikací (implementace speciálních obvodů čítačů, časovačů, obvodových prvků, …). 6. Přenos informace mezi prvky regulačních obvodů řídicích systémů. Komunikační rozhraní pro přenos dat mezi měřicím systémem a PC. 7. Základní vlastnosti systémů SCADA/MMI (výhody, důvody nasazení…). 8. Systém Control Web - (vývojové prostředí, základní stavební prvky, otevřenost systému, časově řízené aplikace a datově řízené aplikace, možnosti animace, modularita systému, přístup z Internetu, propojení s OPC, DDE, řídicí subsystémy ActiveX Control Web, …). 9. Práce na projektu. 10. Práce na projektu. 11. Práce na projektu. 12. Práce na projektu. 13. Práce na projektu. 14. Časová rezerva.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Osobní účast na cvičeních (min. 80% účast). Řešení projektu, prezentace projektu v posledním týdnu semestru, odevzdání technické zprávy do konce semestru.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Osobní setkání v prvním týdnu semestru s lektorem. Prezentace řešeného projektu v posledním týdnu semestru a odevzdání technické zprávy s prezentací.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů PAŘ P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů PAŘ P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů PAŘ P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů PAŘ P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.