352-0527/01 – Management počítačových sítí (MPS)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětuIng. David Fojtík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Fojtík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ74 Ing. David Fojtík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je určen studentům posledního ročníku a jako takový si klade za cíl doplnit mezery ve znalostech studentů v tématech vyžadovaných v praxi, na které v ostatních předmětech během studia nebylo dostatek prostoru. Hlavním cílem je seznámit studenty s nejnovějšími technologiemi používanými v praxi z oblasti prezentace, transformace a zpracování dat. Studenti tak získají ucelený přehled v informačních technologiích postavených na jazyku XML, databázových technologiích klient-server. Nedílnou součástí kurzu je také oblast bezdrátových sítí WiFi, která je zaměřena na problematiku budování a správu bezdrátových sítí.Studenti tak získají schopnosti tyto technologie efektivně zhodnotit, kvalifikovaně rozhodnout kdy a jakou technologii použít, navrhovat a tvořit postupy vedoucí ke zdárnému získávání a transformaci dat ze sdílených datových zdrojů. V neposlední řadě získají schopnost navrhovat a vybudovávat bezdrátové WiFi sítě s ohledem na problematiku šíření rádiového signálu.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je doplnění znalostí v oblasti vývoje aplikací úzce svázaných se síťovými technologiemi a budování WiFi sítí. Předmět pokrývá 5 tématických okruhů: technologie XML, jazyk SQL DML, Microsoft SQL Server, vývoj databázových klientů pomocí ADO.NET a problematika budování WiFi sítí.

Povinná literatura:

GUNNERSON, E. Začínáme programovat v C#. Praha: Computer Press, 2001. ISBN 80- 7226-525-3. KAČMÁŘ, D. Programujeme .NET aplikace ve Visual Studiu .NET. Computer Press, Praha 2001. ISBN 80-7226-569-5. ZANDL, P. Bezdrátové sítě WiFi, praktický průvodce. Computer Press, Brno 2003. ISBN 80-7226-632-2. SOLID QUALITY LEARNING. Microsoft SQL Server 2005: Základy databází. Praha 2007. ISBN: 978-80-251-1524-4 VIEIRA, R. SQL Server 2000 Programujeme profesionálně. Praha 2001. ISBN: 8072265067 FOX, D. Naučte se ADO.NET za 21 dní. Computer Press, Praha 2002. ISBN: 80-7226- 772-8 YOUNG, M. J. XML - Krok za krokem. Mobil media 2002, ISBN: 8086593282

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Jazyk XML 2. Technologie XML 3. Microsoft SQL Server z pohledu správy a tvorby databází 4. Nástroje SQL Serveru, jazyk Transact SQL 5. SQL DML: získávání dat 6. SQL DML: souhrny a seskupování dat 7. SQL DML: dotazy nad vícero tabulkami 8. SQL DML: modifikace dat a fulltextové vyhledávání 9. Programové prostředky: uložené procedury, spouště, uživatelské funkce 10. Tvorba tlustých klientů v ADO .NET I (VB.NET nebo C#) 11. Tvorba tlustých klientů v ADO .NET II (VB.NET nebo C#) 12. Technologie WiFi: komponenty, typy sítí, dostupné frekvence 13. Hardware pro WiFi sítě: přístupové body, antény, kabely atd. 14. Plánování sítě: problematika šíření WiFi signálu, zabezpečení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní