352-0527/02 – Management počítačových sítí (MPS)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity5
Garant předmětuIng. David Fojtík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Fojtík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ74 Ing. David Fojtík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je určen studentům posledního ročníku a jako takový si klade za cíl doplnit mezery ve znalostech studentů v tématech vyžadovaných v praxi, na které v ostatních předmětech během studia nebylo dostatek prostoru. Hlavním cílem je seznámit studenty s nejnovějšími technologiemi používanými v praxi z oblasti prezentace, transformace a zpracování dat. Studenti tak získají ucelený přehled v informačních technologiích postavených na jazyku XML, databázových technologiích klient-server. Nedílnou součástí kurzu je také oblast bezdrátových sítí WiFi, která je zaměřena na problematiku budování a správu bezdrátových sítí.Studenti tak získají schopnosti tyto technologie efektivně zhodnotit, kvalifikovaně rozhodnout kdy a jakou technologii použít, navrhovat a tvořit postupy vedoucí ke zdárnému získávání a transformaci dat ze sdílených datových zdrojů. V neposlední řadě získají schopnost navrhovat a vybudovávat bezdrátové WiFi sítě s ohledem na problematiku šíření rádiového signálu.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je doplnění znalostí v oblasti vývoje aplikací úzce svázaných se síťovými technologiemi a budování WiFi sítí. Předmět pokrývá 5 tématických okruhů: technologie XML, jazyk SQL DML, Microsoft SQL Server, vývoj databázových klientů pomocí ADO.NET a problematika budování WiFi sítí.

Povinná literatura:

GUNNERSON, E. Začínáme programovat v C#. Praha: Computer Press, 2001. ISBN 80- 7226-525-3. KAČMÁŘ, D. Programujeme .NET aplikace ve Visual Studiu .NET. Computer Press, Praha 2001. ISBN 80-7226-569-5. ZANDL, P. Bezdrátové sítě WiFi, praktický průvodce. Computer Press, Brno 2003. ISBN 80-7226-632-2. SOLID QUALITY LEARNING. Microsoft SQL Server 2005: Základy databází. Praha 2007. ISBN: 978-80-251-1524-4 VIEIRA, R. SQL Server 2000 Programujeme profesionálně. Praha 2001. ISBN: 8072265067 FOX, D. Naučte se ADO.NET za 21 dní. Computer Press, Praha 2002. ISBN: 80-7226- 772-8 YOUNG, M. J. XML - Krok za krokem. Mobil media 2002, ISBN: 8086593282

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Pro získání zápočtu student musí vypracovat jeden protokol z oblasti WiFi a zvládnout test zaměřený na XML technologie.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Jazyk XML – pravidla pro tvorbu elementů a atributů, jmenný prostor 2. Technologie XML – validace a editace XML dokumentů, XML schémata (XSD a DTD), DOM 3. Technologie XML - dotazování a transformace dat, XPATH, XML Query, XMLT, Linq to XML 4. Dotazování nad SQL serverem – dolování dat (direktiva Select, filtrování a seskupování dat) 5. Dotazování nad SQL serverem – dotazování nad vícero tabulkami, dotazy s poddotazy 6. Dotazování nad SQL serverem – modifikace dat (Insert, Update, Delete, Truncate table) 7. Úvod do tvorby uložených procedur a funkcí 8. Úvod do technologie ADO .NET, volání dotazů a prezentace dat na formulářích 9. Technologie ADO .NET, editace dat nad tabulkami v relacích 10. Specifická problematika technologie WiFi, anténní systémy, problematika šíření signálu 11. Problematika zabezpečení Wifi sítí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Projekt Jiný typ úlohy 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku