352-0528/01 – Projektování systémů (PrS)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětuIng. Roman Pavlas, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Roman Pavlas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAV28 Ing. Roman Pavlas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům informace o klasifikaci, funkcionalitě a metodách projektování jednotlivých typů řídicích systémů – od jednoduchých regulátorů, přes systémy číslicového řízení, až k hierarchickým systémům řízení složitých procesů. Jsou rovněž seznámeni s obecnou metodologií projektového řízení a využitím softwarového produktu Microsoft Project jako podpůrného nástroje pro řízení projektů. Studenti budou ovládat kategorizovat a charakterizovat jednotlivé druhy řídicích systémů a identifikovat oblasti jejich využití, projektovat proces implementace řídicích systémů a řídit jeho průběh s využitím nástrojů projektového řízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Počítačem integrovaná výroba (základní struktury a součásti). Základní metody a dokumentace návrhu systému řízení. Průmyslové roboty, číslicově řízené stroje, programovatelné logické automaty - řídicí systémy a programování. Síťové diagramy a Ganttovy diagramy, Metody kritické cesty a PERT. Projektové řízení - tvorba projektu v prostředí produktu MS Project, přidávání zdrojů a nákladů, sledování a řízení projektu, vizualizace projektu. Teorie omezení.

Povinná literatura:

PAVLAS, R. Projektování systémů. Ostrava : VŠB-TU, 2007, 1. vydání. 226 s. ISBN 978-80-248-1517-6 ROSENAU, M. D. Řízení projektů. Praha : Computer Press, 2000, 1. vydání. 344 s. ISBN 80-7226-218-1 JANOVSKÝ, V., SVOBODA, J., ŠMEJKAL, L. Řídicí systémy pracovních strojů s mikroprocesory. Praha : SNTL, 1988. 1. vydání, 247 s. DT 681.325.95

Doporučená literatura:

PAVLAS, R., GOTTFRIED, J., HORÁKOVÁ, B., VANČURA V. 2008. Řízení projektů, projektová orientace. Závěrečná práce ke kurzu Vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky. Projekt CZ.04.1.03/3.2.15.2/0332. Ostrava : VŠB – TU, 110 s. OPLATEK, F, LUNER, M. - aj. Automatizace a automatizační technika 4. Automatické systémy. Praha : Computer Press, 2000, 1. vydání. 166 s. ISBN 80-7226-249-1 SVOZILOVÁ, A. Projektový management Praha : Grada, 2006, 1. vydání. 356 s. ISBN 80-247-1501-5 NĚMEC, V. Projektový management. Praha : Grada Publishing, 2002, 1. vydání. 184 s. ISBN 80-247-0392-0 CHVALOVSKÝ, V. Řízení projektů aneb překážkový běh na dlouhou trať. Praha : Aspi, a. s., 2005. 1. vydání. 132 s. ISBN 80-7357-085-8 DOUCEK, P. Řízení projektů informačních systémů. Praha : Professional Publishing, 2004, 1. vydání. 173 s. ISBN 80-86419-71-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Metodika vytváření automatizovaných řídicích a diagnostických systémů. Pracovní postupy a obsah projekční dokumentace. Pracovní předpisy a normy. Úvodní projekt, technický projekt (funkční schémata). Realizační projekt (dokumentace software). Řízení pracovních skupin, dělba práce uvnitř skupin a spolupráce s investorem. Příklad provozu řídicích a diagnostických systémů. Řídicí systémy kontinuálních a diskontinuálních procesů. Diagnostické systémy. Příklad řešení software integrovaného systému kontroly jakosti. Spolupráce aplikací, předávání dat a synchronizace činnosti různých aplikací (notifikace).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.