352-0529/01 – Diagnostika (D)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TUM52 prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu Diagnostika je seznámit studenty strojního inženýrství s teorii a praxí měření, vlastnostmi převodníků, základními snímači pro hlukovou a vibrační diagnostiku, s technikou měření hluku, vibrací a otáček, s diagnostikou kluzných a valivých ložisek, převodových agregátů a spalovacích motorů. Dalšími cíli je popsat základy vyvažování hřídelí, vyhodnocení provozních tvarů kmitů a modální analýzou strojních součástí a konstrukcí. Poslední oblastí je vyhodnocování životnostních testů strojů a zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Senzory pro hluk a vibrace, akcelerometry, mikrofony, inclinometers, fotoelektrické sonda pro měření otáček, inkrementální rotační enkodér, sonda přiblížení, laserové měřiče torzního a lineárního kmitání, kladívko pro modální analýzu, vibrátor. Diagnostika rotačních strojů, diagnostika a monitorování, valivých a kluzných ložisek, hluk a vibrace převodovek, měření úhlových vibrací, diagnostika elektromotorů, modální analýza a provozní kmity strojů.

Povinná literatura:

TUMA, J. Diagnostika strojů. Skripta VŠB-TU Ostava, FS, 2009. ISBN 978-80-248-2116-0. CROCKER, M. (Editor) Handbook of noise and vibration control. New York: Wiley, 2007. ISBN 978-0-471-39599-7. RANDALL, R.B. State of the art in monitoring rotating machinery, Preceedings of ISMA 2002 – Volume IV, pp. 1457 – 1478.

Doporučená literatura:

Tůma, J.: Zpracovaní signálů získaných z mechanických systémů, Sdělovací technika Praha, 1997. BROCH, J.T. Mechanical vibration and shock measurements. Brüel & Kjaer , 1984.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vibrační a akustická diagnostika, speciální snímače, metody vyhodnocení signálů a cíle. 2. Převodníky (postupná aproximace, sigma-delta a flash). Antialiasingové filtry. 3. Snímače otáček pro diagnostiku. Optické sondy. Úhlové inkrementální snímače (encodery). Laserový snímač úhlových kmitů. 4. Snímače vibrací (snímače pro rychlost a zrychlení) a dynamické síly. Piezoelektrické snímače. Laserové snímače vibrací. Kalibrace snímačů 5. Měřící mikrofony. Sonda pro měření intenzity zvuku. Frekvenční váha typu A, B, C. Decibely. Zvukoměr. Kalibrace pistonfony. 6. Diagnostika válivých ložisek. Metody měření pro kontrolu kvality výroby a pro provozní diagnostiku. Frekvence vad a význam použití obálky signálu. 7. Diagnostika rotorových systémů s kluznými ložisky. Proximity sond. Měření orbitů, úplná spektra, vibrace vybuzené průtokem maziva (whirl a whip) 8. Diagnostika převodovek. Výpočet frekvence záběru. Planetové převodovky. Měření hluku, vibrací a chyby převodu. 9. Diagnostika spalovacích motorů, měření rovnoměrnosti otáčení. 10. Zařízení k měření frekvenčních charakteristik. Princip vibrátorů (shaker). Kladívko pro modální analýzu. 11. Měření provozních tvarů kmitů a jejich využití k diagnostice mechanických struktur. 12. Modální analýza mechanických struktur pro analýzu možných tvarů kmitů a jejich frekvenci. 13. Vyhodnocení Wohlerových diagramů (stress-number).Vyhodnocení měření zátěžných spekter metodou stékajícího deště (rain flow). Uplatnění v predikci životnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti: Podmínkou absolvování předmětu je osumdesáti procentní účast na výuce a odevzdání všech protokolů, které požaduje vedoucí cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Podmínkou absolvování předmětu je osumdesáti procentní účast na výuce a odevzdání všech protokolů, které požaduje vedoucí cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.