352-0530/04 – Speciální programovací techniky (SPT)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětuIng. Jiří Kulhánek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUL74 Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je seznámit studentu s principem OOP. Vyučovacím jazykem je převážně C++ a C#. Studenti se podrobně seznámí s převážnou částí sytnaxe a principy jazyka, důraz je kladen na principy OOP nezávslé na konkrétním jazyku.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt

Anotace

Předmět Speciální programovací techniky je specializovaný předmět zabývající se objektovými přístupy v programování aplikací. Jeho cílem je seznámení posluchačů se základy objektového programování, které je v současné době uplatněno ve všech oblastech tvorby software. Prakticky jsou principy OOP demonstrovány v programovacím jazyce C++. Součástí předmětu jsou i další pokročilé přístupy v jazyce C++ , zpracování vyjímek.

Povinná literatura:

ECKEL. B. Myslíme v jazyce C++.

Doporučená literatura:

ECKEL. B. Myslíme v jazyce C++.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola je realizována odevzdáním aktuální verze kódu programu který se probíral na cvičení - každé cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalost programování (nejlépe v jazycích C nebo PASCAL)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Principy OOP, zapouzdření, přetížené funkce 2. Konstruktory a destruktory, inicializace objektů hodnotou 3. Dědičnost, volání konstruktorů předka, přepisování metod v potomcích. 4. Polymorfizmus, virtuální funkce. 5. Zpracování chybových stavů, mechanizmus výjimek. 6. Operátory, numerické operátory a jejich přetěžování. 7. Operátory nenumerické operátory a jejich přetěžování. 8. Dynamická alokace paměti a problematika operátoru = a copy konstruktoru. 9. Kompilace, linkování vícesouborových projektů. Tvorba a použití DLL knihoven. 10. Tvorba, registrace a použití COM komponent pomocí ATL knihovny. 11. Tvorba COM komponent v režimu inprocess a outofprocess serverů, použití Automation rozhraní. 12. Tvorba registrace a použití ActiveX komponent pomocí ATL knihovny. 13. Integrace vytovřených ActiveX komponent do programů třetích stran (IE, Intouch).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku