352-0530/06 – Speciální programovací techniky (SPT)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětuIng. Jiří Kulhánek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUL74 Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se základy rozpoznávání obrazu. Vyučovaným prostředím je především NI VisionBuilder a částečně NI LabView.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět Speciální programovací techniky je specializovaný předmět zabývající se metodami pro rozpoznávání obrazu používanými v technické praxi, především v návaznosti na automatizaci strojírenských procesů. V předmětu studenti získají obecné znalosti ze zpracování obrazu a konkrétní postupy realizací v prostředí NI VisionBuilder.

Povinná literatura:

ŠONKA, Milan, Václav HLAVÁČ a Roger BOYLE. Image processing, analysis, and machine vision. Fourth edition. Austrálie: Cengage Learning, [2015]. ISBN 978-1-133-59369-0. HOTAŘ, Vlastimil. Úvod do problematiky strojového vidění. V Liberci: Technická univerzita, 2015. ISBN 978-80-7494-202-0.

Doporučená literatura:

GONZALEZ, Rafael C. a Richard E. WOODS. Digital image processing. 2nd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, c2002. ISBN 0-201-18075-8. NI Vision Builder for Automated Inspection Tutorial: NI Vision. Austin,USA: National Instruments, 2018, 106 s. Dostupné také z: https://www.ni.com/pdf/manuals/373379m.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola je realizována odevzdáním (do LMS) aktuální verze zdrojového kódu, který se probíral na cvičení - každé cvičení. Tyto průběžné výsledky budou bodovány. Před ukončením předmětu budou studenti zpracovávat samostatný projekt (bodovaný). Před ukončením projektu budou studenti vyplňovat bodovaný test prokazující znalost pojmů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky. Výhodou jsou znalosti programování v LabVIEW.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s prostředím NI Vision Builder, různé metody záznamu obrazu, nastavení souřadného systému obrazu. 2. Formáty ukládání obrazu, metody transformace mezi barevnou a šedoškálovou informací. 3. Detekce hran v obraze, detekce přímkových hran, detekce kruhových hran. 4. Detekce hranových vad. 5. Detekce existence objektu v obraze, vyhledávání na základě shluků bodů. 6. Detekce existence objektu v obraze, vyhledávání na základě shody s obrazovým vzorem. 7. Měření rozměrů a úhlů v obraze, kalibrace souřadného systému. 8. Stavové diagramy, podmínky a smyčky, proměnné a pole ve Vision Builderu. 9. Detekce více shodných objektů na jednom obraze. Detekce více různých objektů v obraze. 10. Zpracování textu a 1D a 2D čárových kódů v obraze. 11. Ovládání externích měřicích karet z Vision Builderu. 12. Tvorba nových bloků pro Vision Builder v LabVIEW. 13. Tvorba aplikace zpracování obrazu v LabVIEW s knihovnou IMAQ Vision. 14. Závěrečný test a vyhodnocení semestrální práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinností je odevzdat všechny zadané protokoly a účastnit se 80% cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů ITŘ P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů ITŘ P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů ITŘ P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů ITŘ P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Master Studies 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.