352-0531/01 – Expertní systémy (ES)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Landryová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN25 doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu Expertní systémy je naučit studenty analyzovat problém související s rozhodováním a s řízením technologií a výroby, navrhovat a vyvíjet komponenty prostředí znalostních bází z analýzy zkušeností a znalostí obsluhy či uživatele systému řízení a ve vývojovém prostředí software pro expertní systém, neuronovou síť, genetický algoritmus vytvářet algoritmy pro úlohy simulované podle konkrétních problémů z praxe a realizovat zadané úlohy v dostupných programových prostředích. Součástí výuky v tomto předmětu je analýza současného stavu nasazování expertních systémů a jejich integrace do systémů řízení pro podporu rozhodování a řízení v různých odvětvích průmyslu. Po absolvování předmětu bude student schopen formulovat principy a požadavky na integraci nástrojů expertních systémů se softwarem pro průmyslovou automatizaci, analyzovat podmínky, vysvětlit postup a fáze vývoje a nasazování expertních systémů v průmyslové praxi, zhodnotit jejich dosavadní vývoj a výhody i omezení pro další vývoj s novými technologiemi. Součástí absolvování předmětu je zpracování samostatného semestrálního návrhu báze znalostí expertního systému a obhajoba tohoto návrhu, v němž studenti posoudí a shrnou principy a klíčové vlastnosti expertních systémů a na vlastním příkladě zhodnotí svůj výsledný projekt.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je úvodem do koncepce a technologie expertních systémů. Obsahuje přehled klíčových oblastí umělé inteligence, které našly uplatnění jako podpora řešení problémů a rozhodování a které jsou propracovány na úrovni praktického využití a mohou pomoci inženýrům v jejich práci. V jednotlivých přednáškách a cvičeních jsou probírány různé expertní systémy, systémy znalostního inženýrství a konzultační systémy, modely znalostních bází, souvislosti s objektově orientovaným programováním, s hypertextovým prostředím. Podrobně je řešen vývoj a implementace expertního systému, práce s neuronovou sítí a genetickým algoritmem a jejich aplikace v oblasti řízení složitých technologických procesů.

Povinná literatura:

MAŘÍK, V. Umělá inteligence. Praha, Academica 1993. POKORNÝ,M. Řídicí systémy se znalostní bází. Ostrava, VŠB-TU 1995. 128 s. ISBN 80-7078-275-7. VONDRÁK, I Umělá inteligence. Olomouc, UP 1991. VONDRÁK, I Umělá inteligence a neuronové sítě. Ostrava, VŠB-TU 1994. 140 s. ISBN 80-7078-259-5. ZBOŘIL, F., HANÁČEK, P. Umělá inteligence. Brno, VUT Brno 1991.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je úvodem do koncepce a technologie expertních systémů. Obsahuje přehled klíčových oblastí umělé inteligence, které našly uplatnění jako podpora řešení problémů a rozhodování, dále pak přehled různých expertních systémů, systémů znalostního inženýrství a konzultačních systémů, modelů znalostních bází, souvislostí s objektově orientovaným programováním, s hypertextovým prostředím. Podrobně je řešen vývoj a implementace expertního systému.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 10  0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.