352-0532/01 – Složité systémy řízení (SSŘ)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.Garant verze předmětuprof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VIT40 prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.
VIT60 prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu Složité systémy řízení je seznámení studentů s problematikou složitých systémů řízení a s rohodovacími úlohami, a to jak deterministickými, tak i stochastickými.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět Složité systémy řízení je teoretický předmět doplňující profil absolventa v navazujícím magisterském studiu v oboru Automatické řízení a inženýrská informatika. Jeho cílem je seznámení posluchačů s problematikou složitých systémů řízení a s rozhodovacími úlohami, a to jak deterministickými, tak i stochastickými.

Povinná literatura:

Demel, J. Grafy a jejich aplikace. Academia, Praha, 2002 Dudorkin, J. Systémová analýza. FEL ČVUT, Praha, 1997 Kulikowski, R. Sterowanie w wielkich systemach. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa, 1970 Kulikowski, R. Analiza systemowa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1977 Veselý, V. et al. Navrhovanie a projektovanie ASR TP. Vydavatelstvo Alfa, Bratislava, 1992 Zvára, K. – Štěpán, J. Pravděpodobnost a matematická statistika. Vydavatelstvo VEDA, Bratislava, 2002, Vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, Praha, 2001

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Napsání dvou testů a vypracování tří zadaných programů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Př. Struktury složitých systémů řízení. Cv. Teorie pravděpodobnosti – řešení jednoduchých příkladů. 2 Př. Hierarchické struktury systémů řízení. Cv. Podmíněná pravděpodobnost – řešení příkladů. 3 Př. Spojitá a diskrétní náhodné veličiny, jejich charakteristiky a vlastnosti. Cv. Pravděpodobnost hypotéz. Program č. 1: Teorie pravděpodobnosti - aplikace. 4 Př. Rozdělení spojitých náhodných veličin. Cv. Řešení příkladů na pravděpodobnost hypotéz. Test č. 1: Teorie pravděpodobnosti. 5 Př. Rozdělení diskrétních náhodných veličin. Cv. Řešení úloh s využitím spojitých náhodných veličin. 6 Př. Teorie grafů, základní pojmy a principy, oblasti použití. Cv. Řešení úloh s využitím diskrétních náhodných veličin. Program č. 2: Teorie grafů - aplikace. 7 Př. Úlohy na grafech a sítích. Cv. Řešení úloh na grafech a sítích. 8 Př. Úlohy na grafech a sítích. Cv. Řešení úloh na grafech a sítích. Test č. 2: Teorie grafů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 20  0 3
        Písemka Písemka 80  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.