352-0532/01 – Complex and Stochastic Control Systems (SSŘ)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.Subject version guarantorprof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VIT40 prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.
VIT60 prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+3
Part-time Graded credit 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Hlavním cílem předmětu Složité systémy řízení je seznámení studentů s problematikou složitých systémů řízení a s rohodovacími úlohami, a to jak deterministickými, tak i stochastickými.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Stochastic process (covariance function, spectral density, analysis of stochastic process), stochastic state models (discrete time systems, continuous time systems, linear stochastic differential functions), analysis of dynamical systems whose inputs are stochastic process, parametric optimization (evaluation of loss function for continuous and discrete time systems), minimal variance control strategies (optimal prediction of discrete time stationary processes, sensitivity of the optimal systems, suboptimal control strategies, industrial application, practical experiments to determine process dynamics, real time

Compulsory literature:

ASTRöM, K.J. Introduction to Stochastic Control Theory. NewYork: Academic Press,

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Napsání dvou testů a vypracování tří zadaných programů.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Př. Struktury složitých systémů řízení. Cv. Teorie pravděpodobnosti – řešení jednoduchých příkladů. 2 Př. Hierarchické struktury systémů řízení. Cv. Podmíněná pravděpodobnost – řešení příkladů. 3 Př. Spojitá a diskrétní náhodné veličiny, jejich charakteristiky a vlastnosti. Cv. Pravděpodobnost hypotéz. Program č. 1: Teorie pravděpodobnosti - aplikace. 4 Př. Rozdělení spojitých náhodných veličin. Cv. Řešení příkladů na pravděpodobnost hypotéz. Test č. 1: Teorie pravděpodobnosti. 5 Př. Rozdělení diskrétních náhodných veličin. Cv. Řešení úloh s využitím spojitých náhodných veličin. 6 Př. Teorie grafů, základní pojmy a principy, oblasti použití. Cv. Řešení úloh s využitím diskrétních náhodných veličin. Program č. 2: Teorie grafů - aplikace. 7 Př. Úlohy na grafech a sítích. Cv. Řešení úloh na grafech a sítích. 8 Př. Úlohy na grafech a sítích. Cv. Řešení úloh na grafech a sítích. Test č. 2: Teorie grafů.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 20  0
        Written exam Written test 80  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner