352-0533/01 – Průmyslové a autorské právo (PaAP)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Roman Pavlas, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Roman Pavlas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAV28 Ing. Roman Pavlas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vysvětlit studentům principy ochrany duševního vlastnictví a seznámit je s konkrétními legislativními zdroji z této oblasti. Studenti jsou po absolvování předmětu schopni klasifikovat jednotlivé oblasti ochrany duševního vlastnictví, uvést rozdíly mezi nimi, porovnat je na základě vhodnosti a účinnosti ochrany pro konkrétní předmět ochrany a aplikovat je na konkrétní předměty ochrany v praxi. Rovněž ovládají administrativní procedury pro zajištění ochrany duševního vlastnictví včetně ekonomických dopadů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Základní pojmy z oblasti práva, rozdělení práva a jeho oblasti. Principy ochrany práva osobnosti z Ústavy a Občanského zákoníku, ochrnana hospodářské soutěže, ochrana osobních údajů, ochrana autorských práv k autorským dílům, ochrana průmyslových práv.

Povinná literatura:

PAVLAS, R. Elektronické vzdělávací moduly z oblasti průmyslového práva. Ostrava : VŠB-TU. 2010 ŠEBELOVÁ, Marie. Autorské právo : zákon, komentáře, vzory a judikatura. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2006. 196 s. ISBN 80-251-1090-7 KOL. 2005. Autorské právo, průmyslová práva. Úplné znění č. 491. Ostrava : Sagit, 2005, 208 s. ISBN 80-7208-491-7

Doporučená literatura:

NOLČ J. - a kol. Ústava ČR s úvodním komentářem. Brno : CP Books, a. s., 2005. 1. vydání, 153 s. ISBN 80-251-0362-5 PAVLAS, R., GOTTFRIED, J., HORÁKOVÁ, B., VANČURA V. 2008. Ochrana duševního vlastnictví a správa portfolia duševního vlastnictví. Závěrečná práce ke kurzu Vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky. Projekt CZ.04.1.03/3.2.15.2/0332. Ostrava : VŠB – TU, 103 s. KOL. 2006. Občanský zákoník a související předpisy. Úplné znění č. 543. Ostrava : Sagit, 2006, 264 s. ISBN 80-7208-549-2 KOL. 2006. Obchodní zákoník a související předpisy. Úplné znění č. 520. Ostrava : Sagit, 2005, 249 s. ISBN 80-7208-524-7 KOL. 2005. Konkurs a vyrovnání. Ochrana hospodářské soutěžě. Úplné znění č. 511. Ostrava : Sagit, 2005, 77 s. ISBN 80-7208-515-8 KOL. 2006. Ochrana spotřebitele. Úplné znění č. 512. Ostrava : Sagit, 2006, 131 s. ISBN 80-7208-516-6 MALÝ, J. Oceňování průmyslového vlastnictví. Nové přístupy. Praha : C.H.Beck, 2007. 1. vydání. 182 s. ISBN 978-80-7179-464-6 MALÝ, J. Obchod nehmotnými statky. Brno : C.H.Beck, 2002. 1. vydání. 257 s. ISBN 80-7179-320-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Ochrana duševního vlastnictví v demokratické společnosti, zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), autorská práva k dílu, převody autorských práv, hromadná správa autorských práv, softwarová práva, označení původu výrobků, vynálezy průmyslové vzory a zlepšovací návrhy, patentoví zástupci, užitné vzory, průmyslové vlastnictví, ochranné známky, obchodní jméno, obchodní tajemství, licenční smlouvy, hospodářská soutěž, nekalá soutěž.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.