352-0535/02 – Měření a zpracování signálů (MaZS)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TUM52 prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu Technická diagnostika IV je předat studentům znalosti týkající se základních vlastnostmi převodníků, snímačů pro hlukovou a vibrační diagnostiku, dále se seznámit s technikou měření hluku, vibrací a otáček, se základy spektrální analýzy, s diagnostikou kluzných a valivých ložisek, převodových agregátů a spalovacích motorů. Dalšími cíli je popsat základy vyvažování hřídelí, vyhodnocení provozních tvarů kmitů a modální analýzou strojních součástí a konstrukcí. Pochopení metod používaných v diagnostice umožní analýzu měření v průmyslových aplikacích. Cílem je dosáhnout samostatného rozhodování syntézou naměřených dat, jehož výsledkem je hodnocení stavu strojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Volbou předmětu lze získat poznatky, které se nyní běžně očekávají od strojního inženýra při práci ve zkušebnách a projekčních (konstrukčních) kancelářích, popř. v odděleních pro kontrolu a řízení jakosti nebo v diagnostice při údržbě. Studenti se seznámí s frekvenční analýzou signálů a dalšími postupy, které se běžně používají v diagnostice strojních zařízení na základě měření otáček, vibrací a hluku. Studenti budou seznámeni s projevy běžných vad ozubení a ložisek nebo převodových agregátů a motorů. Součástí předmětu jsou ukázky měření provozních tvarů kmitů a modální analýzy. Zavedení předmětu je odezvou na průnik elektrotechniky do strojírenství a požadavky trhu se strojírenskými výrobky v zemích Evropského společenství.

Povinná literatura:

Tůma, J. Zpracování signálů získaných z mechanických systémů užitím FFT, Sdělovací technika 1977. Tůma, J. Výukový software Signal analyser a příslušná elektronická učebnice. Tůma, J. Diagnostika strojů, 1. vyd. Ostrava : Skripta VŠB - TU Ostrava, 2009. 138 s. ISBN 978-80-248-2116-0. Tůma, J. Signal processing, 1. vyd. Ostrava : Skripta VŠB - TU Ostrava, 2009. 156 s. ISBN 978-80-248-2114-6. (http://fs1.vsb.cz/~tum52/skripta/)

Doporučená literatura:

Miláček, S. Měření a vyhodnocování mechanických veličin. Vydavatelství ČVUT, Praha 2001

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí vypracovat projekt.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Sensors for experimental mechatronics and machine behavior (speed, force, moment, linear movements, rotational movements, approach, vibration, flow, pressure, sound pressure, sound intensity). 2. Methods of digital recording of measured data, digitization of signals, properties of A / D converters, multifunction cards and signal analyzers. Choice of sampling frequency, signal-to-noise ratio. 3. Evaluation of time-domain signals, effective values, limit values, level passages. Synchronous filtering. 4. Fourier transform and basics of signal frequency analysis (time window selection, overlay and averaging). Numerical calculation of FT. 5. Spectrum of selected signals (pink and white noise, harmonic signal modulation, phase and signal envelope). 6. Methods of measurement of frequency characteristics, their presentation and evaluation, vibration excitation. 7. Lasers for measurement of linear and angular oscillations. 8. Vibration of machines, composition of frequency spectra, multispektra. Operating shapes of vibrations. 9. Testing of products, machines for cyclic and random loading. Generating load processes for shakers and electro-hydraulic loaders. S-N curves, hypothesis to estimate the drawdown of damage.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Zápočet - projekt a test Zkouška - ústní

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet - projekt a test Zkouška - ústní

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.