352-0538/01 – Akční členy a jejich design (ACaD)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC55 doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Akční členy a jejich design je interpretovat teoretické znalosti do praktických dovedností. Studenti budou seznámeni s vybranými akčními členy, jejich designem a budou diskutovat a rozebírat význam jednotlivých prvků a jejich konstrukce. Ověření bude realizováno na sestavení funkčního zařízení a jeho oživení.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na praktický výstup a týmovou spolupráci. Předmět Akční členy a jejich design vychází z teoretických znalostí a jejich uplatnění v praxi. Studenti budou seznámeni s vybranými akčními členy, jejich designem a budou diskutovat a rozebírat význam jednotlivých prvků a jejich konstrukce. Ověření bude realizováno na sestavení funkčního zařízení a jeho oživení.

Povinná literatura:

BALÁTĚ, J. Automatické řízení. Praha : Nakladatelství BEN, 2003, 663 s. ISBN 80-7300-020-2. ĎAĎO, S. & KREIDL, M. Senzory a měřicí obvody. Praha : Vydavatelství ČVUT 1999. 315 s. ISBN 80-01-02057-6. SCHMID, D. aj. Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. Praha: Europa - Sobotáles, 2005. 420 s. ISBN 80-86706-10-9.

Doporučená literatura:

BALÁTĚ, J., SMUTNÝ, L. aj. Technické prostředky automatického řízení. Praha: SNTL 1986. 436 s. BENEŠ, P. aj. Automatizace a automatizační technika. Díl 3 : Prostředky automatizační techniky. Praha: Computer Press, 2000. 254 s. ISBN 80-7226-248-3. FORMÁNEK, I. Identifikace a modelování elektromechanického pohonu se stejnosměrným motorem s cizím buzením. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. ISBN 80-7078-295-1. KOPÁČEK, J. Pohony a převody. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-806. NOSKIEVIČ, P. Modelování a identifikace systémů. 1. vyd. Ostrava : MONTANEX, a. s., 1999. 276 s. ISBN 80-7225-030-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 70  0 3
        Písemka Písemka 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.