352-0538/01 – Actuators and their Design (ACaD)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOC55 doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu Akční členy a jejich design je interpretovat teoretické znalosti do praktických dovedností. Studenti budou seznámeni s vybranými akčními členy, jejich designem a budou diskutovat a rozebírat význam jednotlivých prvků a jejich konstrukce. Ověření bude realizováno na sestavení funkčního zařízení a jeho oživení.

Teaching methods

Summary

Předmět je zaměřen na praktický výstup a týmovou spolupráci. Předmět Akční členy a jejich design vychází z teoretických znalostí a jejich uplatnění v praxi. Studenti budou seznámeni s vybranými akčními členy, jejich designem a budou diskutovat a rozebírat význam jednotlivých prvků a jejich konstrukce. Ověření bude realizováno na sestavení funkčního zařízení a jeho oživení.

Compulsory literature:

BALÁTĚ, J. Automatické řízení. Praha : Nakladatelství BEN, 2003, 663 s. ISBN 80-7300-020-2. ĎAĎO, S. & KREIDL, M. Senzory a měřicí obvody. Praha : Vydavatelství ČVUT 1999. 315 s. ISBN 80-01-02057-6. SCHMID, D. aj. Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. Praha: Europa - Sobotáles, 2005. 420 s. ISBN 80-86706-10-9.

Recommended literature:

BALÁTĚ, J., SMUTNÝ, L. aj. Technické prostředky automatického řízení. Praha: SNTL 1986. 436 s. BENEŠ, P. aj. Automatizace a automatizační technika. Díl 3 : Prostředky automatizační techniky. Praha: Computer Press, 2000. 254 s. ISBN 80-7226-248-3. FORMÁNEK, I. Identifikace a modelování elektromechanického pohonu se stejnosměrným motorem s cizím buzením. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. ISBN 80-7078-295-1. KOPÁČEK, J. Pohony a převody. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-806. NOSKIEVIČ, P. Modelování a identifikace systémů. 1. vyd. Ostrava : MONTANEX, a. s., 1999. 276 s. ISBN 80-7225-030-2.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 70  0 3
        Written exam Written test 30  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.