352-0539/01 – Akční členy a jejich řízení (ACaR)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON21 Ing. Petr Koňařík, Ph.D.
NOS52 prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je být schopen analyzovat, identifikovat a porovnat vlastnosti akčních členů různého provedení. V závislosti na jejich použití a aplikaci navrhnout vhodné algoritmy řízení a řídicí systém. Sestavit simulační model a vyhodnotit vlastnosti pohonu, porovnat s jinými možnostmi řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje s řízením pohonů jako akčních členů řídicích systémů. Po základním rozdělení akčních členu z hlediska typu pohonu a nositele energie je výklad zaměřen na řízení tekutinových pohonů – hydraulických a pneumatických pohonů a shrnuje i možnosti řízení elektrických pohonů. Vychází se ze sestavení simulačního modelu hydrostatického a pneumatického pohonu na základě matematicko-fyzikální analýzy, jeho simulace, vyšetření průběhů stavových proměnných pohonu a pokračuje v simulačním ověření dosažení požadovaných vlastností pohonu a dimenzování prvků obvodu. Simulační modely se realizují v programu MATLAB – Simulink a programu AMESim. V rámci laboratorních cvičení se provádí experimentální měření stavových veličin pohonu, experimentální identifikace a praktické ověření navrhnutých algoritmů řízení.

Povinná literatura:

Noskievič, P.: Modelování a identifikace systémů. Montanex 1999. ISBN 80-7225-030-2. Nepraž, F.-Nevrlý,J.-Peňáz,V.- Třetina, K.: Modelování systémů s hydraulickými mechanismy. BoschRexroth, spol.s r.o., 2002. ISBN 80-214-2187-8. Nevrlý,J.: Modelování pneumatických systémů. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2003. ISBN 80-7204-300-5.

Doporučená literatura:

Noskievič, J.: Dynamika tekutinových mechanismů. VŠB-TU Ostrava, 1995. ISBN 80-7078-297-8. Čermák, T.: Elektrické pohony. Skripta VŠB-TU Ostrava. Balátě,J.: Automatické řízení. BEN – technická literatura, Praha, 2003. ISBN 80-7300-020-2. Zaplatílek, K.-Doňar, B.: MATLAB pro začátečníky. BEN – technická literatura, Praha, 2003. ISBN 80-7300-095-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 60  0 3
        Písemka Písemka 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.