352-0540/01 – Simulation Programs - MatLab (SP-M)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
WAG52 doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2
Part-time Credit 0+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Fundamentals of dynamic systems simulation, possibilities of differential equitation solutions (using m-files or toolbox Simulink); using MatLab for dynamic systems analysis in time domain and frequency domain; using MatLab for stability and control systems synthesis; possibilities laboratory models control

Compulsory literature:

www.mathworks.com THE MATH WORKS, INC. Using MATLAB. User Manual. 2000. THE MATH WORKS, INC. Simulink. User Manual. 2000.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Cv. Seznámení se s problematikou předmětu. Podmínky k udělení zápočtu. 2. Cv. Úvod do MatLabu - uživatelské prostředí, příkazové okno, základní příkazy a funkce. 3. Cv. Řešení diferenciálních rovnic - ukázky příkazů ODE23,ODE45. 4. Cv. Prezentace dat v prostředí MatLab, přenos dat z jiných aplikací. 5. Cv. Toolbox Simulink - popis prostředí, tvorba simulačních modelů, nastavení přesnosti výpočtu. 6. Cv. Toolbox Simulink - základní knihovny předdefinovaných bloků, příklady použití. 7. Cv. Toolbox Simulink - základní knihovny předdefinovaných bloků, příklady použití. 8. Cv. Toolbox Simulink - tvorba vlastních bloků, tvorba vlastní knihovny bloků. 9. Cv. Toolbox Control System - základní funkce, příklady použití. 10. Cv. Toolbox Signal Processing - základní prostředí, příklady použití. 11. Cv. Grafika, tvorba uživatelského prostředí a vlastních aplikací. 12. Cv. Simulační program SIPRO - popis prostředí, základní bloky a nástroje. 13. Cv. Porovnání simulačních programů SIPRO a Simulink. 14. Cv. Samostatná práce na zápočtovém projektu, odevzdání, zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 1 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner