352-0547/01 – Řízení tekutinových pohonů (ŘTP)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAH011 doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
NOS52 prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na řízení parametrů tekutinových pohonů, syntézu zpětnovazebního řízení pneumatických a hydraulických pohonů, hydraulické a pneumatické servomechanismy. Student zná principy řízení tekutinových prvků a používané řídicí ventily. Dovede analyzovat dynamické vlastnosti pohonu a pro různé typy servopohonů navrhnout regulační obvod a provést jeho simulaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na řízení parametrů tekutinových pohonů, syntézu zpětnovazebního řízení pneumatických a hydraulických pohonů, hydraulické a pneumatické servomechanismy. Po výkladu statických a dynamických vlastností prvků tekutinových pohonů se probírá návrh polohových, rychlostních a tlakových servomechanismů.

Povinná literatura:

NOSKIEVIČ, P.: Modelování a identifikace systémů. 1. vyd. Ostrava : MONTANEX, a. s., 1999. NOSKIEVIČ, P.: Řízení elektrohydraulických pohonů. 150 stran, FS VŠB-TU Ostrava, 1992. NEVRLÝ, J.: Modelování pneumatických systémů. CERM s.r.o., Brno, 2003. ISBN 80-7204-300-5. Schulz, D., Prede, G., Ebel, F.: Electropneumatics. FESTO.2004. Chapple, P.: Principles of Hydraulic System Design. Coxmoor Publishing Company, Oxford. ISBN 1 901892 15 8.

Doporučená literatura:

NOSKIEVIČ, P.: Modelování a identifikace systémů. 1. vyd. Ostrava : MONTANEX, a. s., 1999. NOSKIEVIČ, P.: Řízení elektrohydraulických pohonů. 150 strav, FS VŠB-TU Ostrava, 1992. NEVRLÝ, J.: Modelování pneumatických systémů. CERM s.r.o., Brno, 2003. ISBN 80-7204-300-5. Schulz, D., Prede, G., Ebel, F.: Electropneumatics. FESTO.2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní práce ve cvičeních, experimentální práce na zkušebních stavech v laboratoři.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální práce studentů: Experimentální práce na laboratorních pohonech pneumatických a hydraulických, praktická aplikace simulačních programů a písemné zpracování programů: Program č. 1. Syntéza řízení elektrohydraulického servopohonu. Program č. 2. Syntéza řízení pneumatického pohonu. Odevzdání zpracovaného protokolu programu a obhajoba postupu řešení, dosažených výsledků.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je zaměřen na řízení parametrů tekutinových pohonů, syntézu zpětnovazebního řízení pneumatických a hydraulických pohonů, hydraulické a pneumatické servomechanismy. 1. Obsah předmětu. Základní pojmy z řízení, řízení v otevřeném a uzavřeném regulačním obvodu. Popis dynamických vlastností pohonu. 2. Hydraulický regulační pohon – elektrohydraulické regulační prvky, ventily pro spojité řízení průtoku. 3. Matematické modely, statické a dynamické charakteristiky prvků elektrohydraulického servopohonu. 4. Analýza vlastností nesymetrického hydraulického válce s odporovým řízením. 5. Syntéza elektrohydraulických polohových servomechanismů. 6. Syntéza elektrohydraulických rychlostních a tlakových servomechanismů. 7. Synchronizace pohybů víceosých mechanismů. 8. Snímače regulovaných veličin, číslicové řídicí systémy hydraulických servopohonů. 9. Energeticky úsporné hydraulické systémy, LS systémy, řízení systémových veličin. 10. Pneumatické regulované pohony, prvky pro spojité řízení toku stlačeného vzduchu, pneumatické válce. 11. Matematické modely, statické a dynamické vlastnosti prvků pneumatického servopohonu. 12. Syntéza pneumatických servomechanismů. 13. Číslicové řídicí systémy pro pneumatické servopohony, víceosé mechanismy. 14. Simulační programy pro simulaci hydraulických a pneumatických servopohonů. Aplikace servomechanismů v praxi.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 23
                Projekt 1 Projekt 20  11
                Projekt 2 Projekt 20  11
                Aktivita Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 55  28 3
Rozsah povinné účasti: Účast na prezenční části výuky - tutoriálech je povinná a velmi doporučována, absolvování experimentální části výuky v laboratoři je povinné. Vyřešení a včasné odevzdání všech zadaných programů. Omluvena neúčast z velmi vážných důvodů musí být nahrazena dostudováním probíraných témat v rámci samostudia.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na prezenční části výuky - tutoriálech je povinná a velmi doporučována, absolvování experimentální části výuky v laboratoři je povinné. Vyřešení a včasné odevzdání všech zadaných programů. Omluvena neúčast z velmi vážných důvodů musí být nahrazena dostudováním probíraných témat v rámci samostudia.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2017/2018 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní