352-0547/04 – Řízení tekutinových pohonů (ŘTP)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAH011 doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
NOS52 prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na řízení parametrů tekutinových pohonů, syntézu zpětnovazebního řízení pneumatických a hydraulických pohonů, hydraulické a pneumatické servomechanismy. Student zná principy řízení tekutinových prvků a používané řídicí ventily. Dovede analyzovat dynamické vlastnosti pohonu a pro různé typy servopohonů navrhnout regulační obvod a provést jeho simulaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na řízení parametrů tekutinových pohonů, syntézu zpětnovazebního řízení pneumatických a hydraulických pohonů, hydraulické a pneumatické servomechanismy. Po výkladu statických a dynamických vlastností prvků tekutinových pohonů se probírá návrh polohových, rychlostních a tlakových servomechanismů.

Povinná literatura:

NOSKIEVIČ, P.: Modelování a identifikace systémů. 1. vyd. Ostrava : MONTANEX, a. s., 1999. NOSKIEVIČ, P.: Řízení elektrohydraulických pohonů. 150 stran, FS VŠB-TU Ostrava, 1992. NEVRLÝ, J.: Modelování pneumatických systémů. CERM s.r.o., Brno, 2003. ISBN 80-7204-300-5. Schulz, D., Prede, G., Ebel, F.: Electropneumatics. FESTO.2004. Chapple, P.: Principles of Hydraulic System Design. Coxmoor Publishing Company, Oxford. ISBN 1 901892 15 8.

Doporučená literatura:

NOSKIEVIČ, P.: Modelování a identifikace systémů. 1. vyd. Ostrava : MONTANEX, a. s., 1999. NOSKIEVIČ, P.: Řízení elektrohydraulických pohonů. 150 strav, FS VŠB-TU Ostrava, 1992. NEVRLÝ, J.: Modelování pneumatických systémů. CERM s.r.o., Brno, 2003. ISBN 80-7204-300-5. Schulz, D., Prede, G., Ebel, F.: Electropneumatics. FESTO.2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní práce ve cvičeních, experimentální práce na zkušebních stavech v laboratoři. Kombinovaná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování a obhajoba projektů. Individuální práce studentů: Experimentální práce na laboratorních pohonech pneumatických a hydraulických, praktická aplikace simulačních programů a písemné zpracování programů: Program č. 1. Syntéza řízení elektrohydraulického servopohonu. Program č. 2. Syntéza řízení pneumatického pohonu. Odevzdání zpracovaného protokolu programu a obhajoba postupu řešení, dosažených výsledků.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obsah předmětu. Základní pojmy z řízení, řízení v otevřeném a uzavřeném regulačním obvodu. Popis dynamických vlastností pohonu. 2. Hydraulický regulační pohon – elektrohydraulické regulační prvky, ventily pro spojité řízení průtoku. 3. Matematické modely, statické a dynamické charakteristiky prvků elektrohydraulického servopohonu. 4. Analýza vlastností nesymetrického hydraulického válce s odporovým řízením. 5. Syntéza elektrohydraulických polohových servomechanismů. 6. Syntéza elektrohydraulických rychlostních a tlakových servomechanismů. 7. Synchronizace pohybů víceosých mechanismů. 8. Snímače regulovaných veličin, číslicové řídicí systémy hydraulických servopohonů. 9. Energeticky úsporné hydraulické systémy, LS systémy, řízení systémových veličin. 10. Pneumatické regulované pohony, prvky pro spojité řízení toku stlačeného vzduchu, pneumatické válce. 11. Matematické modely, statické a dynamické vlastnosti prvků pneumatického servopohonu. 12. Syntéza pneumatických servomechanismů. 13. Číslicové řídicí systémy pro pneumatické servopohony, víceosé mechanismy. 14. Simulační programy pro simulaci hydraulických a pneumatických servopohonů. Aplikace servomechanismů v praxi.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 22
                Projekt 1 Projekt 20  11
                Projekt 2 Projekt 20  11
                Aktivita. Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 25 3
                Písemná zkouška - test Písemná zkouška 30  16
                Obhajoba projektů Jiný typ úlohy 10  6
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná, maximálně může být omluvena neúčast na třech cvičeních s dostudováním probíraných témat v rámci samostudia. Absolvování experimentální části výuky v laboratoři je povinné. Vyřešení a včasné odevzdání všech zadaných programů. Účast na přednáškách je předpokládaná a velmi doporučována.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních je povinná, maximálně může být omluvena neúčast na třech cvičeních s dostudováním probíraných témat v rámci samostudia. Absolvování experimentální části výuky v laboratoři je povinné. Vyřešení a včasné odevzdání všech zadaných programů. Účast na přednáškách je předpokládaná a velmi doporučována.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.