352-0548/01 – Operační výzkum (OVyz)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAR10 prof. Ing. Radim Farana, CSc.
VIT60 prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět Operační výzkum patří k předmětům formujícím profil absolventa v navazujícím magisterském studiu ve studijním oboru Automatické řízení a inženýrská informatika a rovněž v programu Mechatronika. Jeho cílem je seznámení posluchačů se základy optimálního rozhodování při využití aplikovaných teorií pravděpodobnosti, grafů a hromadné obsluhy pro potřeby inženýra - technika.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základy teorie rozhodování, teorie grafů, teorie pravděpodobnosti, teorie hromadné obsluhy.

Povinná literatura:

DUDORKIN, J. Systémová analýza. FE ČVUT, Praha, 1997 WALTER, J., VEJMOLA, S., FIALA, P. Aplikace metod síťové analýzy v řízení a plánování. SNTL, Praha, 1989 ŠTĚPÁNEK, J. Sytémová a operační analýza. SNTL, Praha, 1991 ZVÁRA, K., ŠTĚPÁN, J. Pravděpodobnost a matematická statistika. VEDA – MATFYZPRESS, Bratislava - Praha, 2002 VÍTEČKOVÁ, M., PŘIDAL, P., KOUDELA, T. Systémová analýza. http://www.fs.vsb.cz/books/SystAnal/Uvod.htm

Doporučená literatura:

DEMEL, J. Grafy a jejich aplikace. Academia, Praha, 2002 HILLIER, F. S., LIBERMAN, G. J. Introduction to Operational Research. Mc Graw Hill Higher Education, Boston, 2005 RARDIN, R. L. Optimization In Operations Research. Prentice Hall, Upper Sadle River, 2005

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování dvou projektů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s problematikou a obsahem studovaného předmětu. Teorie pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost, vztahy mezi nezávislými jevy. 2. Pravděpodobnost hypotéz, opakované nezávislé pokusy. 3. Spojité náhodné veličiny, charakteristiky, rozdělení. 4. Diskrétní náhodné veličiny, charakteristiky, rozdělení. 5. Transformace náhodných veličin, generování náhodných veličin. 6. Využití teorie náhodných veličin v technice. 7. Teorie grafů, základní pojmy a principy. 8. Minimální a maximální cesta v grafu, algoritmy řešení. 9. Metoda kritické cesty – CPM a metoda PERT, algoritmy řešení. 10. Problémy listonoše, obchodního cestujícího, stromové struktury řešení problémů. 11. Propustnost dopravní sítě, algoritmy řešení. 12. Systémy hromadné obsluhy. Systém M/M/1. 13. Systém M/M/n. 14. Využití teorie hromadné obsluhy v technice.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2013/2014 zimní
2011/2012 zimní