352-0550/02 – Pokročilé metody automatického řízení (PMAŘ)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VIT60 prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět Pokročilé metody automatického řízení patří k předmětům formujícím profil absolventa v navazujícím magisterském studiu ve studijním programu Mechatronika. Jeho cílem je seznámení posluchačů s pokročilými metodami používanými v teorii automatického řízení. Především jde o robustní a optimální řízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Robustnost regulačního obvodu s analogovým regulátorem. Optimální systémy řízení, kritéria optimality, metody návrhu optimálního řízení. Robustní řízení, řízení v klouzavých módech.

Povinná literatura:

BALÁTĚ, J. Automatické řízení (2. vydání). Nakladatelství BEN – Technická literatura, Praha, 2005 VÍTEČEK, A., VÍTEČKOVÁ, M. Optimální systémy řízení. FS VŠB-TU Ostrava, 1999 (dotisk 2002) ŠVARC, I., ŠEDA, M., VÍTEČKOVÁ, M. Automatické řízení. Skripta Fakulty strojního inženýrství, VUT v Brně, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2007. ISBN 978-80-214-3491-2. ZÍTEK, P., VÍTEČEK, A. Návrh řízení podsystémů se zpožděními a nelinearitami. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1999 ÅSTRÖM, K. J., HÄGGLUND, T. (1995) PID Controllers: Theory, Design, and Tuning. Second Edition. ISA – Instrument Society of America, Research Triangle Park, 1995, 343 p. SKOGESTAD, S., POSTLETHWAITE, I. (2005) Multivariable Feedback Control. Analysis and Design. Second Edition. John Wiley & Sons, River Street, 2005, 574 p. VÍTEČKOVÁ, Miluše a Antonín VÍTEČEK, 2020. Nelineární systémy. Fuzzy řízení [online]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-4414-5. Dostupné z: http://books.fs.vsb.cz/NelSysFuzzy/Viteckova-Vitecek-Nelinearni-systemy-Fuzzy-rizeni.pdf. http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/stavove-rizeni.pdf http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/state-space-control.pdf http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/vybrane-metody-serizovani-regulatoru.pdf http://books.fs.vsb.cz/Agregace/index.html http://books.fs.vsb.cz/StatickaOptimalizace/index.htm http://books.fs.vsb.cz/NelSys/NelSys.pdf

Doporučená literatura:

ARIMOTO, S. Control Theory of Non-linear Mechanical Systems. A Passivity-based and Circuit-theoretic Approach. Clarendon Press, Oxford, 1996 CANUDAS DE WIT, C. ,SICILIANO, B., BASTIN, G. Theory of Robot Control. Springer – Verlag, Berlin, 1996

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Odevzdání dvou zadaných programů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s problematikou a obsahem studovaného předmětu. Matematické modely lineárních mnohorozměrových dynamických členů. 2. Mnohorozměrové lineární regulační obvody, stabilita, autonomnost, invariantnost vzhledem k poruchovým veličinám. 3. Syntéza mnohorozměrových lineárních regulačních obvodů. 4. Stavové modely mnohorozměrových dynamických systémů a jejich vlastnosti. 5. Základní úlohy optimálního řízení. Dynamické programování, Bellmanův princip optimality. 6. Kvadraticky optimální řízení lineárních dynamických systémů. Pontrjaginův princip minima, kanonické rovnice. 7. Časově optimální řízení. Metody robustního řízení. 8. Řízení v klouzavých módech. Zpětnovazební linearizace. 9. Metoda agregace stavových proměnných s účelovým funkcionálem. Metoda agregace stavových proměnných s požadovaným modelem.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.