352-0551/01 – Počítačová podpora měření v mechatronice (PPMvM)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Landryová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN25 doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 4+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou umět popsat principy měření pomocí meřicích karet, charakterizovat distribuované systémy řízení. Budou umět experimentovat s měřicími kartami, modifikovat jejich nastavení a následně se naučí identifikovat naměřená data.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět bude zaměřen na podstatu počítačového měření fyzikálních a logických veličin v reálném čase. Studenti budou prakticky realizovat měření laboratorní úlohy v reálném čase s následným zpracováním a vyhodnocením dat v kancelářském software.

Povinná literatura:

Měření, řízení a regulace pomocí PC / Burkhard Kainka ; [překlad Václav Losík]. - 1. české vyd. - Praha : BEN, 2003 - 271 s. : il. + 1 CD-ROM ISBN 80-7300-089-X

Doporučená literatura:

Kadlec, K. a kol. Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů. Key Publishing s.r.o. Ostrava. 2017 ISBN: 978-80-7418-284-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti vyřeší zadanou semestrální práci a absolvují bodovaný test.

E-learning

https://lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Vypracování případové studie ke stáži v praxi nebo dokumentace k laboratornímu měření.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Automatizace úloh v aplikacích MS Office 2. Principy měřicích karet a jejich programování. 3. Způsob uložení čísel v počítači, přesnost a rozsah datových typů. 4. Tvorba uživatelského rozhraní. 5. Dynamické změny uživatelského rozhraní. 6. Tvorba heterogenních aplikací, připojování ovladačů karet pomocí ActiveX, COM, .NET, DLL. 7. Synchronní a asynchronní čtení dat v reálném čase, externí a interní časování v programu. 8. Ukládání dat v počítači, programové ukládání a čtení rozměrných souborů dat. 9. Přesnost matematických operací v plovoucí řádové čárce, základní algoritmy. 10.Práce na projektu - uživatelské rozhranní. 11.Práce na projektu - zpracování měřených dat. 12.Práce na projektu - výstupy z meřených údajů. 13.Práce na projektu - kontrola funkce aplikace. 14.Prezentace projektu a test.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0714A270003) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0714A270003) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0714A270003) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku