352-0553/01 – Nelineární řízení (NŘ)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VIT40 prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.
VIT60 prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se základními i pokročilejšími metodami používanými v teorii nelineárního automatického řízení. Jde o metodu ekvivalentního přenosu a její využití pro identifikaci regulovaných soustav, Popovovo a kruhové kritérium stability a ověřování stability první a druhou Ljapunovovou metodou. Dále jde o fuzzy řízení a syntézu spojitých nelineárních systémů řízení na základě metody agregace stavových proměnných. Pozornost je rovněž věnována extremálním regulačním obvodům.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Nelineární řízení je teoretický předmět formující profil absolventa v navazujícím magisterském studiu pro oblast automatického řízení. Jeho cílem je seznámení posluchačů s metodami řízení nelineárních systémů.

Povinná literatura:

VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. Nelineární systémy. Analýza. Skripta FS, VŠB-TU Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4302-5. http://books.fs.vsb.cz/NelSys/NelSys.pdf BALÁTĚ, J. Automatické řízení (2. Přepr. vydání). Praha: Nakladatelství BEN, 2004, 664 s. ISBN 80-7300-148-9 ŠVARC, I., MATOUŠEK R., ŠEDA, M., VÍTEČKOVÁ, M. Automatické řízení (2. vydání). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011, 348 s. ISBN 978-80-214-4398-3 JURA, P. Základy fuzzy logiky pro řízení a modelování. Brno: Nakladatelství VUTIUM, VUT, 2003, 132 s. ISBN 80-214-2261-0 VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. Základy automatické regulace (2.přepracované vydání). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008, 200 s. ISBN 978- 80-248-1924-2 ZÍTEK, P., VÍTEČEK, A. Návrh řízení podsystémů se zpožděními a nelinearitami. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1999, 165 s. ISBN 80-01-01939-X Khalil, H. K., Nonlinear Systems, 3th Edition. Prentice Hall. Upper Saddle River, 2002 Sastry, S. Nonlinear Systems. Analysis, Stability and Control. Springer-Verlag, New York, 1999 ARIMOTO, S. Control Theory of Non-linear Mechanical Systems. A Passivity-based and Circuit-theoretic Approach. Clarendon Press, Oxford, 1996

Doporučená literatura:

FRANKLIN, G.F., POWELL, J.D., EMAMI-NAEINI, A. Feedback Control of Dynamic Systems (4th ed.). Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2002, 910 p., ISBN 0-13-032393-4 VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. Anglicko-český slovník základních pojmů z oblasti automatického řízení 2. rozšířené vydání). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009, 133 s., ISBN 80-248-2115-3 VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. Vybrané metody seřizování regulátorů. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Ostrava 2011, 230 str., ISBN 978-80-248-2503-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování zadaných úkolů z oblasti nelineárního řízení. Bodové hodnocení – dle úrovně zpracování jednotlivých úkolů.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
352-0516 TAŘ Teorie automatického řízení Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Matematické modely nelineárních dynamických členů. Základní zapojení nelineárních statických členů. 2. Metoda stavového a fázového prostoru. Stabilita ve smyslu Ljapunova. Základní druhy singulárních bodů a mezních cyklů. 3. Popovovo a kruhové kritérium stability. 4. Linearizace, první Ljapunovova metoda. 5. Druhá Ljapunovova metoda. 6. Metoda ekvivalentního přenosu. 7. Metoda relé – využití pro identifikaci. 8. Dvoupolohová a třípolohová regulace 9. Extremální jednorozměrové regulační obvody. 10. Základy teorie fuzzy množin a logiky. 11. Lingvistické a fuzzy algoritmy regulace. 12. Fuzzifikace, inferenční mechanismus a defuzzifikace. 13. Metoda agregace stavových proměnných. 14. Metody robustního řízení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65 (65) 26
                písemná část Písemka 45  20
                ústní část Ústní zkouška 20  6
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku