352-0554/02 – Automatizace v praxi (AvP)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAB75 doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti prokazují schopnost vedení odborné diskuze k řešení náročných technických problémů. Studenti prokazují schopnost zasazení řešeného problému do kontextu požadavků průmyslové praxe. Studenti prokazují schopnost řešení zadaných technických projektů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu Automatizace v praxi je umožnit studentům diskutovat s odborníky z jiných univerzit a především z praxe na téma řešení aktuálních problémů průmyslové praxe. Předmět probíhá v závěrečném zkráceném devítitýdenním semestru. Jedná se o soubor přednášek odborníků z jiných univerzit a především z praxe, zaměřený na řešení aktuálních problémů průmyslové praxe.

Povinná literatura:

FARANA, R., SMUTNÝ, L. & VÍTEČEK, A. Zpracování odborných textů z oblasti automatizace a informatiky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2001 dotisk 1. vydání. Skripta. 68 s. ISBN 80-7078-737-6. Rowena Murray. How to Write a Thesis. McGraw-Hill International, 1. 6. 2006, 301 pp. ISBN 978-0-335-21968-1.

Doporučená literatura:

BALÁTĚ, J. Automatické řízení (2. přepracované vydání). Praha: Nakladatelství BEN, 2004, 664 s. ISBN 80-7300-148-9 Control systems [on-line]. Available form www: http://en.wikibooks.org/wiki/Control_Systems

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Příprava projektu na soutěž STOČ. Studenti jsou hodnoceni na základě prezentace své práce na soutěži STOČ a účasti na jednotlivých blocích předmětu.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Hodnocení studentů je provedeno na základě aktivního přístupu k přednášenému předmětu, přípravy projektu a práce přihlášené na studentskou soutěž STOČ. Tyto aspekty jsou hodnoceny s individuálním přístupem studentů a jsou podkladem pro úspěšnou přípravu na státní závěrečnou zkoušku. Cílem tohoto předmětu je pracovat s mladými odborníky – téměř inženýry a vytvořit jim podmínky, se kterými se setkají po svém nástupu do průmyslové praxe.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, rozvrh předmětu, vyžádaná přednáška odborníka z praxe. 2. Příprava diplomových prací na mezinárodní studentské soutěže STOČ. 3. IT Days - prezentace lokální společnosti v oblasti využití lidských zdrojů v oblasti IT v oboru informačních technologií. 4. Technologie počítačových sítí v průmyslové automatizaci. 5. Průmyslové řídicí systémy. 6. Prezentace partnerských společností a projektů v oblasti průmyslové praxe. 7. Prezentace partnerských společností a projektů v oblasti průmyslové praxe. 8. Prezentace partnerských společností a projektů v oblasti průmyslové praxe. 9. Projektový management v průmyslové automatizaci. 10. Cisco Networking. 11. Příprava na státní závěrečnou zkoušku - státnicové otázky. 12. Příprava na státní závěrečnou zkoušku - státnicové otázky. 13. Příprava na státní závěrečnou zkoušku - státnicové otázky. 14. Odborné diskuze, konzultace, zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Studenti se během semestru účastní veletrhů, návštěv firem a akcí z oblasti automatizace. Jejich počet a rozsah je upraven vždy k aktuálnímu semestru.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti se během semestru účastní veletrhů, návštěv firem a akcí z oblasti automatizace. Jejich počet a rozsah je upraven vždy k aktuálnímu semestru.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.