352-0555/01 – Technologie počítačových sítí (TPS)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity5
Garant předmětuIng. David Fojtík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Fojtík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ74 Ing. David Fojtík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je určen studentům posledního ročníku a jako takový si klade za cíl doplnit mezery ve znalostech studentů v tématech vyžadovaných v praxi, na které v ostatních předmětech během studia nebylo dostatek prostoru. Hlavním cílem je seznámit studenty s nejnovějšími technologiemi používanými v praxi z oblasti prezentace, transformace a zpracování dat. Studenti tak získají ucelený přehled v informačních technologiích postavených na jazyku XML, databázových technologiích klient-server. Nedílnou součástí kurzu je také oblast bezdrátových sítí WiFi, která je zaměřena na problematiku budování a správu bezdrátových sítí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je určen studentům posledního ročníku a jako takový si klade za cíl doplnit mezery ve znalostech studentů v tématech vyžadovaných v praxi, na které v ostatních předmětech během studia nebylo dostatek prostoru. Hlavním cílem je seznámit studenty s nejnovějšími technologiemi používanými v praxi z oblasti prezentace, transformace a zpracování dat. Studenti tak získají ucelený přehled v informačních technologiích postavených na jazyku XML, databázových technologiích klient-server. Nedílnou součástí kurzu je také oblast bezdrátových sítí WiFi, která je zaměřena na problematiku budování a správu bezdrátových sítí.

Povinná literatura:

FOJTÍK, David, Technologie počítačových sítí [online]. [cit. 2020-04-20]. Dostupné z: https://lms.vsb.cz/ XML Tutorial, [online]. [Accessed 20 April 2020]. Retrieved from: https://www.w3schools.com/xml/default.asp STEPHENS, Ryan K., Ronald R. PLEW a Arie JONES, 2010. Naučte se SQL za 28 dní: [stačí hodina denně]. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-2700-1. KÖHRE, Thomas, 2004. Stavíme si bezdrátovou síť Wi-fi. Brno: Computer Press. ISBN 80-251-0391-9.

Doporučená literatura:

FOJTÍK, David, Srovnání LINQ to XML a XQuery. In XXXIII. Seminar ASR ‘2008 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 25. 4. 2008, s. 67 – 79. ISBN 978-80-248-1727-9. HOLUBOVÁ, Irena a Jaroslav POKORNÝ, 2008. XML technologie: principy a aplikace v praxi. Praha: Grada. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-2725-7. KELLENBERGER, Kathi, [2014]. Beginning T-SQL. Third edition. New York, NY: Distributed to the Book trade worldwide by Springer Science+Business Media. ISBN 1484200470. SOLID QUALITY LEARNING. Microsoft SQL Server 2005: Základy databází. Praha 2007. ISBN: 978-80-251-1524-4 VIEIRA, Robert, 2001. SQL Server 2000: programujeme profesionálně. Praha: Computer Press. Profi. ISBN 80-7226-506-7. YOUNG, Michael J., 2006. XML krok za krokem. 2. vyd. Přeložil Aleš THIEMEL. Brno: Computer Press. ISBN 80-251-1070-2. ZANDL, Patrick, 2003. Bezdrátové sítě WiFi: praktický průvodce. Brno: Computer Press. ISBN 80-7226-632-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti pracují v tříčlenných týmech, kdy mají společně vyřešit týmové úlohy. Úlohy jsou strukturovány tak, aby každý člen týmu měl individuální úkol v rámci úlohy. Tým pak svou práci obhajuje společně v rámci týmové prezentace s předloženým protokolem, jehož součástí je i obhajoba dílčích individuálně řešených částí.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Jazyk XML – pravidla pro tvorbu elementů a atributů, jmenný prostor 2. Validace a editace XML dokumentů, XML schémata (XSD a DTD), DOM 3. Vyhledávaní a transformace XML dat, XPATH, XMLT 4. Dotazování nad XML daty, XML Query, Linq to XML 5. Dotazování nad SQL serverem – dolování dat (direktiva Select, filtrování a seskupování dat) 6. Dotazování nad vícero tabulkami, dotazy s poddotazy 7. Modifikace dat relačních databází (Insert, Update, Delete, Truncate table) 8. Úvod do tvorby uložených procedur a funkcí MS SQL serveru 9. Budování komplexních bezdrátových sítí, druhy bezdrátových technologií, frekvence, dovolené výkony 10. Specifická problematika technologie WiFi, anténní systémy, problematika šíření signálu 11. Problematika zabezpečení WiFi sítí

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná. Tolerují se pouze dvě neúčasti za semestr. V rámci cvičení studenti absolvují dva testy.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních je povinná. Tolerují se pouze dvě neúčasti za semestr. V rámci cvičení studenti absolvují dva testy.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2017/2018 letní
2014/2015 letní