352-0555/03 – Technologie počítačových sítí (TPS)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity5
Garant předmětuIng. David Fojtík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Fojtík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAB75 doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
FOJ74 Ing. David Fojtík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je určen studentům posledního ročníku a jako takový si klade za cíl doplnit mezery ve znalostech studentů v tématech vyžadovaných v praxi, na které v ostatních předmětech během studia nebylo dostatek prostoru. Hlavním cílem je seznámit studenty s nejnovějšími technologiemi používanými v praxi z oblasti prezentace, transformace a zpracování dat. Studenti tak získají ucelený přehled v informačních technologiích postavených na jazyku XML, databázových technologiích klient-server. Nedílnou součástí kurzu je také oblast bezdrátových sítí WiFi, která je zaměřena na problematiku budování a správu bezdrátových sítí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je určen studentům posledního ročníku a jako takový si klade za cíl doplnit mezery ve znalostech studentů v tématech vyžadovaných v praxi, na které v ostatních předmětech během studia nebylo dostatek prostoru. Hlavním cílem je seznámit studenty s nejnovějšími technologiemi používanými v praxi z oblasti prezentace, transformace a zpracování dat. Studenti tak získají ucelený přehled v informačních technologiích postavených na jazyku XML, databázových technologiích klient-server. Nedílnou součástí kurzu je také oblast bezdrátových sítí WiFi, která je zaměřena na problematiku budování a správu bezdrátových sítí.

Povinná literatura:

FOJTÍK, David, Technologie počítačových sítí [online]. [cit. 2020-04-20]. Dostupné z: https://lms.vsb.cz/ XML Tutorial, [online]. [Accessed 20 April 2020]. Retrieved from: https://www.w3schools.com/xml/default.asp STEPHENS, Ryan K., Ronald R. PLEW a Arie JONES, 2010. Naučte se SQL za 28 dní: [stačí hodina denně]. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-2700-1. KÖHRE, Thomas, 2004. Stavíme si bezdrátovou síť Wi-fi. Brno: Computer Press. ISBN 80-251-0391-9.

Doporučená literatura:

FOJTÍK, David, Srovnání LINQ to XML a XQuery. In XXXIII. Seminar ASR ‘2008 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 25. 4. 2008, s. 67 – 79. ISBN 978-80-248-1727-9. HOLUBOVÁ, Irena a Jaroslav POKORNÝ, 2008. XML technologie: principy a aplikace v praxi. Praha: Grada. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-2725-7. KELLENBERGER, Kathi, [2014]. Beginning T-SQL. Third edition. New York, NY: Distributed to the Book trade worldwide by Springer Science+Business Media. ISBN 1484200470. SOLID QUALITY LEARNING. Microsoft SQL Server 2005: Základy databází. Praha 2007. ISBN: 978-80-251-1524-4 VIEIRA, Robert, 2001. SQL Server 2000: programujeme profesionálně. Praha: Computer Press. Profi. ISBN 80-7226-506-7. YOUNG, Michael J., 2006. XML krok za krokem. 2. vyd. Přeložil Aleš THIEMEL. Brno: Computer Press. ISBN 80-251-1070-2. ZANDL, Patrick, 2003. Bezdrátové sítě WiFi: praktický průvodce. Brno: Computer Press. ISBN 80-7226-632-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Pro získání zápočtu student musí vypracovat jeden program z oblasti tvorby databázového klienta a zvládnout test zaměřený síťové technologie.

E-learning

https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

U studenta se předpokládá znalost základů počítačových sítí, programovaní v jazyce C#, a jazyka SQL.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. LAN, WAN, Internetworking – role jednotlivých vrstev ISO/OSI modelu v počítačových sítích. 2. IP Adresace a VLSM, IP adresa, třídy adres, masky podsítí a adresování v podsítích, IPv4 vs. IPv6. 3. Administrace síťových zařízení - konfigurace routeru a switche. 4. Statické a dynamické směrování v počítačových sítích, směrovací protokoly, vlastnosti, použití, konfigurace. 5. TCP/IP, tvorba vlastního komunikačního protokolu 6. Tvorba Windows aplikace využívající vlastní komunikační protokol 7. Technologie klientského přístupu k datům SQL serveru (ADO . NET, WCF ) 8. Tvorba Windows klienta pro SQL server s využitím ADO.NET I 9. Tvorba Windows klienta pro SQL server s využitím ADO.NET II 10. Tvorba Windows klienta pro SQL serve s využitím WCF 11. Bezdrátové sítě WiFi (protokoly a prostředky, anténní systémy, problematika šíření signálu) 11. Zabezpečení WiFi sítí 13. Průmyslová sériová komunikační rozhraní USART,I2C,SPI 14. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná. Tolerují se pouze dvě neúčasti za semestr. V rámci cvičení studenti absolvují dva testy.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Student musí absolvovat dva testy znalostí.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.