352-0561/01 – Automatizace: Stavový popis lineárních systémů (ASP)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VIT40 prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.
VIT60 prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se stavovým popisem lineárních spojitých dynamických systémů, určení řiditelnosti a pozorovatelnosti, návrh stavového regulátoru a pozorovatele.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

Víteček, A., Vítečková, M. Zpětnovazební řízení mechatronických systémů. Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013 Víteček, A., Vítečková, M. Closed Loop Control of Mechatronic Systems. Ostrava, VŠB – Technical University of Ostrava, 2013 http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/zpetnovazebni-rizeni-mechatronickych-systemu.pdf http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/closed-loop-control-of-mechatronic-system.pdf http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/stavove-rizeni.pdf http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/state-space-control.pdf

Doporučená literatura:

Franklin, G.F., Powell, J.D., Emami-Naeini, A. Feedback Control of Dynamic Systems. Upper Saddle River, New Jersey, Prentice-Hall, 2002 Chen, C.T. Analog and Digital Control System Design: Transfer-Function, State-Space and Algebraic Methods. New York, Oxford, Oxford University Press, 1993

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování zadaných úkolů z oblasti návrhu stavového řízení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Úvod: stavový popis, stavové veličiny, - získání obrazového přenosu ze stavového modelu, - získání stavového modelu z obrazového přenosu, - určení stavové, vstupní a výstupní matice, - řešení stavových rovnic, diskretizace, - asymptotická stabilita, - řiditelnost a pozorovatelnost, - stavové řízení, modální řízení, Ackermanova formule, - teorie stavových pozorovatelů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
IPSA Paris autumn 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
IPSA Paris autumn 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
IPSA Paris 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
IPSA Paris 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
IPSA Paris 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
IPSA Paris 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok