352-0561/01 – Automatizace: Stavový popis lineárních systémů (ASP)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity2
Garant předmětuIng. Pavel Šofer, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Šofer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOF009 Ing. Pavel Šofer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se stavovým popisem lineárních spojitých dynamických systémů, určení řiditelnosti a pozorovatelnosti, návrh stavového regulátoru a pozorovatele.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

Víteček, A., Vítečková, M. Zpětnovazební řízení mechatronických systémů. Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013 Víteček, A., Vítečková, M. Closed Loop Control of Mechatronic Systems. Ostrava, VŠB – Technical University of Ostrava, 2013 http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/zpetnovazebni-rizeni-mechatronickych-systemu.pdf http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/closed-loop-control-of-mechatronic-system.pdf http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/stavove-rizeni.pdf http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/state-space-control.pdf

Doporučená literatura:

Franklin, G.F., Powell, J.D., Emami-Naeini, A. Feedback Control of Dynamic Systems. Upper Saddle River, New Jersey, Prentice-Hall, 2002 Chen, C.T. Analog and Digital Control System Design: Transfer-Function, State-Space and Algebraic Methods. New York, Oxford, Oxford University Press, 1993

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování zadaných úkolů z oblasti návrhu stavového řízení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Úvod: stavový popis, stavové veličiny, - získání obrazového přenosu ze stavového modelu, - získání stavového modelu z obrazového přenosu, - určení stavové, vstupní a výstupní matice, - řešení stavových rovnic, diskretizace, - asymptotická stabilita, - řiditelnost a pozorovatelnost, - stavové řízení, modální řízení, Ackermanova formule, - teorie stavových pozorovatelů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  31 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních min. 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na závěrečném testu a splnění individuálních úkolů po dohodě s cvičícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
IPSA Paris autumn 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
IPSA Paris autumn 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
IPSA Paris autumn 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
IPSA Paris autumn 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
IPSA Paris 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
IPSA Paris 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
IPSA Paris 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
IPSA Paris 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.