352-0701/02 – Control Instrumentation (AutTe)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits4
Subject guarantorProf. Dr.RNDr. Lubomír SmutnýSubject version guarantorProf. Dr.RNDr. Lubomír Smutný
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1993/1994Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 18+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

ppp

Teaching methods

Summary

Předmět představuje širší aplikační základ bakalářského studia v oblasti technických a pro-gramových prostředků systémů řízení a jejich aplikace.

Compulsory literature:

[1] SMUTNÝ, L. - NOVÁK, R. Prostředky automat.řízení - návody do cvičení. Ostrava : VŠB-TUO, 1996. 128 s. [2] KŘÍŽ, R. - VÁVRA, P. Strojírenská příručka - 2. sv. Praha : Scientia, 1993. 222 s. [3] HUTYRA, M. - DUBEC, M. - HORÁK, B. Měření neelektrických veličin I. Ostrava : VŠB-TUO, 1994. 151 s. ISBN 80-7078-221-8.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R006) Operation and Maintenance of Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.