352-0702/01 – Mathematical Methods for Computer Scienc (MMInf)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1993/1994Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+2
Part-time Credit and Examination 18+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

ppp

Teaching methods

Summary

Předmět Matematické metody informatiky patří k základním teoretickým předmětům profilujícím absolventa oboru 23-70-7. Jeho cílem je seznámení posluchačů se základními matematickými metodami používanými v kybernetice a informatice, zejména matematické modely a vlastnosti spojitých a diskrétních systémů a signálů.

Compulsory literature:

Vítečková, M. 1998. Matematické metody v řízení. L- a Z-transformace. Ostrava: VŠB – TUO, 1998. 86 s. ISBN 80-7078-570-5. Víteček, A. 1988. Matematické metody automatického řízení. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1988. 156 s. Zítek, P. 1989. Matematické metody automatického řízení. Praha: ČVUT, 1989.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.