352-0706/01 – Základy informatiky (ZaklI)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Radim Farana, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Farana, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základními pojmy teorie informace a jejich využitím v počítačových aplikacích. Student se seznámí se základními pojmy z teorie informace, principy ukládání dat, datovými formáty, metodami zápisu algoritmů a hodnocení jejich složitosti, základními algoritmy kódování a šifrování a komprese dat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět Základy informatiky patří do skupiny teoretických předmětů formujících profil absolventa v oboru. Jeho cílem je seznámení posluchačů se základními pojmy teorie informace a jejich využitím v počítačových aplikacích. Předmět se věnuje studiu základních algoritmů používaných v počítačových aplikacích, jako je kódování, šifrování a komprese dat, řazení a vyhledávání údajů, ukládání různých typů informace a pod. Předpokladem studia je absolvování předmětů Matematické metody informatiky a Základy automatizace.

Povinná literatura:

[1] KAČMÁŘ, D. & FARANA, R. Vybrané algoritmy zpracování informací. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1996. 136 s. ISBN 80-7078-398-2. [2] VIRIUS, M. Základy algoritmizace. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1995. 195 s. ISBN 80-01-01346-4. [3] WIRTH, N. Algoritmy a štruktúry údajov. Bratislava : Alfa, 1989. 488 s. ISBN 80-05-00153-3.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Informace o obsahu přednášek a cvičení předmětu najdete na adrese http://www.352.vsb.cz/predmety/Predmet.ASP?Predmet=352706

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku